Heropstart procedure

De sociale verkiezingen, die waren gepland in mei 2020 en waarvoor ook in de sector Gas en Elektriciteit de wettelijk bepaalde procedure reeds doorlopen was tot aan de indiening van de kandidatenlijsten, werden omwille van het coronavirus uitgesteld.  Hiervoor werd de procedure geschorst en verscheen ondertussen nieuwe wetgeving om deze nu opnieuw te kunnen opstarten.

Het lokaal bedrijfsgebonden overleg heeft zich de afgelopen maanden voornamelijk toegespitst op de uitwerking en toepassing van preventieve en beschermende maatregelen voor de eigen collega’s én de bevolking waarmee zij regelmatig in contact kwamen, afhankelijk van de uitoefening van hun werk.  Natuurlijk gebeurt dit voortdurend in alle omstandigheden, maar het zal ook nu nog verder intensiever blijven in functie van een gezamenlijke bestrijding van een nog steeds woekerend coronavirus.  Er was bij werkgevers binnen de sector gas en elektriciteit geen bereidheid om sectorspecifieke maatregelen te overwegen, nochtans hadden de sociale partners in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk in april een Generieke Gids uitgewerkt met concrete preventiemaatregelen, die ook in deze sector gezamenlijk konden toegepast worden op basis van een overlegmodel.