Zoals wellicht iedereen wel reeds vernomen heeft, zullen er ook na de reeds gevoerde acties tijdens de voorbije maanden nog volgen, de meest in het oog springende hiervan zullen ongetwijfeld op 31 mei en 20 juni plaatsvinden.  Op 31 mei zal de ACOD overgaan tot een algemene staking binnen de openbare diensten en zal er op 20 juni een massabetoging door de Brusselse straten trekken, georganiseerd door een gemeenschappelijk vakbondsfront.

Ongetwijfeld hebt u al vernomen of ondervonden dat de energieprijzen de laatste maanden enorm zijn gestegen.  Niet enkel heeft dit invloed op de facturen van de ‘modale’ klant, maar ook van het personeel met personeelstarief voor ‘oude arbeidsvoorwaarden (<2002)’, al dan niet gepensioneerd.  Het personeel dat recht heeft op 30 % op de energiefactuur zal natuurlijk evenzeer zeer hoge prijsstijgingen ondervinden, aangezien alle facturen op de energiemarkt aanzienlijk gestegen zijn.  Om u een idee te geven van de grootteorde van deze prijsstijgingen voor het personeel met de sectoraal uniforme tariefstructuur voor ‘oude arbeidsvoorwaarden’, geven wij u hieronder een overzicht van de factoren waarmee dit gebeurd is.