PERIODIEKE AANPASSING VAN SOMMIGE VERPLAATSINGSKOSTEN

Conform de sectorale Collectieve Arbeidsovereenkomst met betrekking tot dienstverplaatsingen, woon-werkverkeer en overplaatsingen, werden sommige bedragen aangepast vanaf 1 juli 2023 voor wat betreft dienstverplaatsingen, zendingen en overplaatsingen.  Bij gebruik van een privé-voertuig worden de effectief gereden kilometers vanaf dan (en tot 30 september 2023) vergoed aan € 0,4237 / km.  Deze vergoedingen worden sinds oktober 2022 niet meer jaarlijks geïndexeerd, maar wel trimestrieel.  Voor wat betreft de mobiliteitstoelage (tijdsvergoeding berekend op basis van de afstand die afgelegd wordt door werknemers die hun opdracht ambulant vervullen en hierdoor hun woon-werkverkeer buiten de diensturen afleggen) werden de bedragen aangepast naar respectievelijk € 9,5329 / dag (indien de totale afstand woonplaats-tijdelijke tewerkstellingsplaats buiten standplaats-woonplaats niet meer dan 40 km is) en € 0,3508 / bijkomende km (zelfde totale afstand meer dan 40 km en niet meer dan 130 km).

Vlak voor de aanvang van de Paasvakantie (Vlaams onderwijs-regime) keurde ook het ABVV een moeizaam onderhandeld voorstel van interprofessioneel sociaal akkoord goed, waaromtrent het ABVV het hieronder vermelde persbericht verspreidde.  Ook voor de sector Gas en Elektriciteit (Paritair Comité 326) bevat dit een aantal belangrijke elementen, die zullen dienen om op sectoraal vlak een Collectieve Arbeidsovereenkomst te onderhandelen in functie van de Sociale Programmatie 2023 – 2024.