Zoals elk jaar, hebben alle rechthebbenden recht op de uitbetaling van een syndicale premie, voor dit jaar nog steeds vastgelegd op 145,00 € (onder voorbehoud van de goedkeuring van het voorliggend voorstel van sectorale Collectieve Arbeidsovereenkomst 2021-2022).  Om hierop aanspraak te maken moet uiteraard voldaan worden aan een aantal voorwaarden.

Normaal gezien wordt om de twee jaar binnen het Paritair Comité 326 (Elektriciteit en Gas) onderhandeld over de invulling van de zogenaamde loonmarge op sectorniveau. Doorgaans vormt een Interprofessioneel Akkoord (IPA) hiervoor de basis. Dit jaar kwam er echter geen IPA tot stand. De vakbonden vonden immers de maximaal opgelegde loonmarge van 0,4 procent bruto en een coronapremie van 500 euro netto (voor bedrijven met ‘goede resultaten’) te laag. De federale regering legde daarom deze loonmarge vast als het maximum dat via sectorale of bedrijfsgebonden akkoorden kan ingevuld worden (of niet).
Hiermee rekening houdend en gemandateerd door haar nationale instanties, maakte ACOD Gazelco samen met de twee andere representatieve vakbonden een gemeenschappelijke sectorale eisenbundel op. Deze werd tijdens de zitting van het Paritair Comité op 30 september 2021 ingediend en uitgelegd aan de patronale federaties. Alle betrokken partijen verklaarden voor het jaareinde te willen komen tot een akkoord.
Wat staat er in onze eisenbundel?