Ook in de huidige penibele toestand die ontstaan is door de wereldwijde verspreiding van een Corona-virus, blijven werknemersrechten behouden.  Hopelijk is de volksgezondheid voor iedereen absoluut prioritair en is deze dus ook belangrijker dan alle mogelijke economische bekommernissen.  Natuurlijk kan hiermee wel door overheden in hun soms zeer moeilijke beslissingen zo veel mogelijk rekening gehouden worden.

Het huidig Belgisch energiebeleid is hopeloos versnipperd op het vlak van politieke bevoegdheden, operatoren en regulatoire instanties.  In functie van alle gebruikers én operatoren zou een transparant, evenwichtig en realistisch energiebeleid, aangestuurd door een visionaire politieke inspanning, een ware verademing kunnen betekenen voor onze ganse sector en voor de bevolking en andere betrokkenen.  Al vele jaren roept Gazelco op om een globale energievisie te ontwikkelen voor België, maar blijkbaar blijft de politieke wil ontbreken om hierin fundamentele stappen te zetten.