Om een onderhandelingskader te realiseren waarin ook in de sector Gas en Elektriciteit sectorale onderhandelingen kunnen volgen, is voorafgaandelijk een Interprofessioneel Akkoord (IPA) nodig voor tweejaarlijkse besprekingen in functie van een Sociale Programmatie 2021-2022. Een IPA wordt onderhandeld in de Groep van Tien (afgevaardigden van nationale werknemers- en werkgeversorganisaties).  Indien dat overleg niet tot een akkoord leidt, dan kan de federale regering een beslissing nemen om een onderhandelingsbasis uit te werken en mogelijk bij wet op te leggen.

Indien de huidige regeringen dit jaar hun beleidsplannen inzake energie kunnen realiseren zoals deze uitgewerkt werden in respectievelijke regeerakkoorden, dan zal dit jaar een scharnierjaar worden voor wat betreft het Belgisch energiesysteem.  Er zullen in voorkomend geval beslissingen genomen worden die daarna vooral een grondige impact zullen hebben op de gekende productieactiviteiten in onze sector.  Maar niet enkel deze activiteit zal geïmpacteerd worden, ook het transport van elektriciteit en aardgas alsook de distributie ervan zouden ingrijpende gevolgen kunnen ondervinden van mogelijke overheidsbeslissingen op federaal, regionaal of lokaal vlak.