Een sectorale Collectieve Arbeidsovereenkomst van 2009 regelt in de grootste mate de verschillende facetten van verplaatsingen, namelijk thuis-werk, dienstverplaatsingen, overplaatsingen en zendingen.  Aan de oorsprong hiervan ligt een Collectieve Arbeidsovereenkomst die afgesloten werd binnen Electrabel in 2004, die betere voorwaarden bevat dan de minimale van de latere sectorale overeenkomst.  Deze betere overeenkomst wordt, omwille van overnames van personeel, ook in andere bedrijven van onze sector toegepast voor betrokken werknemers.  Bovendien bestaan er ook nog andere bedrijfsgebonden collectieve overeenkomsten die betere voorwaarden bevatten.

Om een onderhandelingskader te realiseren waarin ook in de sector Gas en Elektriciteit sectorale onderhandelingen kunnen volgen, is voorafgaandelijk een Interprofessioneel Akkoord (IPA) nodig voor tweejaarlijkse besprekingen in functie van een Sociale Programmatie 2021-2022. Een IPA wordt onderhandeld in de Groep van Tien (afgevaardigden van nationale werknemers- en werkgeversorganisaties).  Indien dat overleg niet tot een akkoord leidt, dan kan de federale regering een beslissing nemen om een onderhandelingsbasis uit te werken en mogelijk bij wet op te leggen.