Gazelco hoeft het niet te herhalen dat iedereen ondertussen wel begrepen heeft dat de liberalisering van de energiesector (elektriciteit en gas) uitgedraaid is op een fiasco voor de meeste consumenten en de werknemers in deze sector.  In het algemeen hebben consumenten hiervan immers niet de beloofde vruchten kunnen plukken, nogmaals maken we momenteel sterke stijgingen van energiefacturen mee en de effecten hiervan op bijvoorbeeld beschikbare eigen gezinsbudgetten van zeer velen.  De tewerkstelling in onze sector is enkel gedaald doorheen de liberaliseringsjaren en bovendien werd een tweede statuut met veel slechtere loon- en arbeidsvoorwaarden ingevoerd.  Dit laatste kwam tot stand zonder het akkoord van Gazelco maar met goedkeuring van de andere syndicale organisaties, natuurlijk heeft Gazelco nadien systematisch getracht om ook dit statuut op zo veel mogelijk vlakken te verbeteren.  Het voornaamste argument om dit in te voeren was een behoud en zelfs versterking van de werkgelegenheid, niets is ondertussen minder waar gebleken.

Op donderdag 2 december 2021 werden vier sectorale CAO’s door alle betrokken partijen (dus ook Gazelco) in het Paritair Comité 326 (sector Gas en Elektriciteit) ondertekend voor akkoord. Gazelco kreeg hiervoor een duidelijk mandaat van een groot aantal leden via een consultatie : afgerond 86 % stemde ja, 13 % neen en 1 % onthield zich. Gazelco heeft de vraag gesteld om deze algemeen bindend te laten verklaren zodat ze imperatief voor alle betrokkenen (alle gebaremiseerden, sommige maatregelen ook voor kaderleden) van toepassing zijn in onze ganse sector. Uiteraard heeft Gazelco gepoogd om ook tijdens de laatste gesprekken nog zoveel mogelijk verbeteringen en verduidelijkingen aan te brengen aan de teksten, zoals deze gebruikt werden tijdens de consultatie van onze leden.