Tijdens een zitting van het Paritair Comité 326 op 5 december 2019, werd een globaal voorstel van sectorale overeenkomst bekomen.  Betrokken leden van Gazelco zullen geconsulteerd worden over de inhoud hiervan (die hieronder samengevat wordt), in een poging om tot een sectoraal mandaat hieromtrent te komen.  Ten laatste op 13 januari 2020 zou dit moeten gekend zijn.