EISENBUNDEL SOCIALE PROGRAMMATIE 2023 – 2024 INGEDIEND

Opnieuw zullen ook onze sectorale onderhandelingen, in Paritair Comité 326 voor Gas en Elektriciteit, serieus beknot worden door de loonnormwet die ditmaal een zogenaamde loonmarge van 0 % imperatief oplegt.  Dit wil in eenvoudige bewoordingen zeggen dat voor deze periode de loonkosten niet mogen stijgen, buiten een aantal uitzonderingen zoals bijvoorbeeld via bestaande indexeringsmechanismen en barema-verhogingen.  De onderhandelaars zullen vanaf nu trachten om, op basis van het op 12 oktober 2023 door het gemeenschappelijk vakbondsfront ingediende eisenbundel dat u samengevat hieronder vindt, toch zo veel mogelijk sociale vooruitgang te trachten realiseren voor alle gebaremiseerde werknemers in onze sector.  Voor kaderleden worden normaal gezien aparte afspraken gemaakt, omdat werkgevers systematisch weigeren om ook over hen afspraken te maken in het kader van het Paritair Comité.  En voor onze collega’s van OV Fluvius zullen besprekingen volgen voor de periode 2024 – 2025, ook hiervoor zal binnenkort een eisenbundel ingediend worden.

Eisenbundel voor een sectorale Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de periode 2023 – 2024 :

1.         Koopkracht
–           koopkrachtpremie van 750 € netto, die kan toegekend worden vóór 31.12.2023

–           afschaffing negatieve indexering

–           optimalisering jubilarispremie

2.         Mobiliteit

–           fietsvergoeding : automatische verhoging tot het fiscaal vrijgesteld plafondbedrag

–          verbetering van verplaatsingsmodaliteiten (sociaal abonnement, omniumverzekering, combinatiemogelijkheden met openbaar vervoer, …)

3.         Tewerkstelling 
–           verlengen van de Vlaamse aanmoedigingspremie in een aparte CAO

–           bijkomende getrouwheidsdag (arbeidsvoorwaarden > 2002)

–           Individueel afdwingbaar opleidingsrecht van minimaal 5 dagen per jaar per werknemer

–           uitbreiding van de bevoegdheden van de sectorale tewerkstellingscel

–           herschikking van de arbeidstijd (effectief te presteren uren op minder dagen)

4.         Eindeloopbaan

–          vervroegde uitstapmogelijkheid voor pensionering

–           verbetering van het extralegaal pensioen (arbeidsvoorwaarden > 2002)

–           perequatie regime B

–           behoud van sociale voordelen na pensionering

5.         Sociale maatregelen

–           verbetering personeelstarief Gas en Elektriciteit

–           verbetering gezondheidszorgen

–          verbetering waarborg van inkomen (verbetering formule + bepaling uitsluitingen)

6.         Syndicale premie en vormingsfonds :
–          automatische verhoging van premiebedrag tot fiscaal plafond en verhoging fonds

Er werd een onderhandelingskalender afgesproken waarbinnen hopelijk voldoende vooruitgang in de besprekingen kan geboekt worden.

SECTORALE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST LANDINGSBANEN

Tijdens de zitting van het Paritair Comité op 12 oktober 2023 werd eindelijk een nieuwe sectorale Collectieve Arbeidsovereenkomst afgesloten betreffende de leeftijdsgrens voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen betreft voor een landingsbaan voor de periode van 1.7.2023 tot 30.6.2025.  Hierdoor kunnen werknemers die tijdskrediet opnemen vanaf 55 jaar in de context van een lange loopbaan of een zwaar beroep (‘landingsbaan’) en hun arbeidsprestaties verminderen tot een halftijdse betrekking of verminderen met één vijfde, terug RVA-uitkeringen aanvragen vanaf 1.7.2023.

Jan Van Wijngaerden

This entry was posted in .

Comments are closed.