1. Voorstel van sectorale Collectieve Arbeidsovereenkomsten : de werkgevers geven uitleg over een nieuw tekstvoorstel inzake opleiding. Doel van deze cao is om voorgaande sectorale cao’s te bundelen en te coördineren. Gazelco stelt dat deze aangepaste voorstellen te laat ontvangen werden door de leden van het Paritair Comité zodat onvoldoende tijd restte om dit grondig te analyseren.

ACOD Gazelco steunt eis ABVV ten aanzien van de regering
Welke energiebevoorradingszekerheid voor België?
Op 26 oktober 2018 keurde het Federaal Comité van het ABVV een actualiteitsmotie goed, met als titel ‘Welke energiebevoorradingszekerheid voor België?’.
Hierin wordt kort het standpunt weergegeven dat alle centrales binnen het ABVV hierover ingenomen hebben.