Ongetwijfeld hebt u al vernomen of ondervonden dat de energieprijzen de laatste maanden enorm zijn gestegen.  Niet enkel heeft dit invloed op de facturen van de ‘modale’ klant, maar ook van het personeel met personeelstarief voor ‘oude arbeidsvoorwaarden (<2002)’, al dan niet gepensioneerd.  Het personeel dat recht heeft op 30 % op de energiefactuur zal natuurlijk evenzeer zeer hoge prijsstijgingen ondervinden, aangezien alle facturen op de energiemarkt aanzienlijk gestegen zijn.  Om u een idee te geven van de grootteorde van deze prijsstijgingen voor het personeel met de sectoraal uniforme tariefstructuur voor ‘oude arbeidsvoorwaarden’, geven wij u hieronder een overzicht van de factoren waarmee dit gebeurd is.

ACTIE MET RESULTAAT BIJ BNO

Van 26 januari tot 1 februari werden bij Brussels Network Operations (BNO), de exploitatiemaatschappij van de Brusselse distributienetbeheerder Sibelga, forse acties georganiseerd in gemeenschappelijk vakbondsfront. Reeds meerdere jaren ging de directie niet in op een aantal pertinente eisen van de werknemers, als positief resultaat van deze acties werd het volgende bekomen.