Waar is het respect voor gemaakte afspraken?

Naar aanleiding van een waslijst aan inbreuken op diverse sectorale afspraken en collectieve arbeidsovereenkomsten, vastgesteld op sectorniveau én bij diverse betrokken ondernemingen, diende ACOD Gazelco samen met CNE (een centrale van het ACV, vooral actief in Wallonië) op 28 februari 2019 een sectorale stakingsaanzegging in.

Sectoraal verzoeningsbureau van het Paritair Comité 326, op donderdag 28 maart 2019 gehouden naar aanleiding van de sectorale aanzeggingen tot acties (staking inbegrepen) door Gazelco en CNE (in gemeenschappelijk front) en ACLVB (apart en later).