1. Voorstel van sectorale Collectieve Arbeidsovereenkomsten : de werkgevers geven uitleg over een nieuw tekstvoorstel inzake opleiding. Doel van deze cao is om voorgaande sectorale cao’s te bundelen en te coördineren. Gazelco stelt dat deze aangepaste voorstellen te laat ontvangen werden door de leden van het Paritair Comité zodat onvoldoende tijd restte om dit grondig te analyseren.