Het huidig Belgisch energiebeleid is hopeloos versnipperd op het vlak van politieke bevoegdheden, operatoren en regulatoire instanties.  In functie van alle gebruikers én operatoren zou een transparant, evenwichtig en realistisch energiebeleid, aangestuurd door een visionaire politieke inspanning, een ware verademing kunnen betekenen voor onze ganse sector en voor de bevolking en andere betrokkenen.  Al vele jaren roept Gazelco op om een globale energievisie te ontwikkelen voor België, maar blijkbaar blijft de politieke wil ontbreken om hierin fundamentele stappen te zetten.

Ook in de sector Gas en Elektriciteit worden sociale verkiezingen georganiseerd in de loop van mei.  Hiermee wordt een sociale democratie in de praktijk gezet in ondernemingen met minstens 50 (ter verkiezing van één of meerdere Comité(s) voor Preventie en Bescherming op het Werk) of 100 werknemers (ter verkiezing van één of meerdere Ondernemingsraad(-raden) én één of meerdere CPBW(‘s)).  En natuurlijk zouden de vertegenwoordigers van Gazelco het ten zeerste waarderen dat hun jarenlange inzet alsook hun doortastend toekomstig engagement in deze overlegorganen zouden kunnen rekenen op stemmen van zo veel mogelijk kiesgerechtigden.