Ongeveer 20 jaar geleden vonden (bijna) alle politieke partijen en regeringen het nuttig om ook de Belgische energiesector op een getrapte wijze te liberaliseren.  Vóór deze zeer ingrijpende transformatie hadden ook (bijna) alle politieke partijen en regeringen reeds bewerkstelligd dat de grootste Belgische operator, die toen nog een geïntegreerde activiteit had (distributie, transport, productie, verkoop, … van elektriciteit en aardgas), in handen kon komen van buitenlandse aandeelhouders.  De liberalisering die door Europa aangestuurd werd, is niet in alle landen op eenzelfde manier uitgerold, zo heeft bijvoorbeeld Frankrijk via EDF (Electricité de France) nog steeds zelf het grootste gedeelte van de Franse elektriciteitssector in handen.  Meer nog, deze laatste is er zelfs in geslaagd om via diezelfde liberaliseringsgolf ook in België een belangrijk deel van onze energiesector te beheren via Luminus, dat eigendom is van EDF en ook nog steeds aandeelhouder is in het Belgische nucleaire productiepark.  Momenteel worden de prijzen van elektriciteit en aardgas bepaald in een Europese context, vóór de liberalisering was dat niet het geval.

Conform de sectorale Collectieve Arbeidsovereenkomst met betrekking tot dienstverplaatsingen, woon-werkverkeer en overplaatsingen, werden de bedragen aangepast vanaf 1 juli 2022 voor wat betreft dienstverplaatsingen, zendingen en overplaatsingen.  Bij gebruik van een privé-voertuig worden de effectief gereden kilometers vanaf dan vergoed aan € 0,4170 / km.  Voor wat betreft de mobiliteitstoelage (tijdsvergoeding berekend op basis van de afstand die afgelegd wordt door werknemers die hun opdracht ambulant vervullen en hierdoor hun woon-werkverkeer buiten de diensturen afleggen) werden vanaf dezelfde datum de bedragen aangepast naar respectievelijk € 8,9893 / dag (indien de totale afstand woonplaats-tijdelijke tewerkstellingsplaats buiten standplaats-woonplaats niet meer dan 40 km is) en € 0,3308 / bijkomende km (zelfde totale afstand meer dan 40 km en niet meer dan 130 km).  De bijgevoegde tabel vermeldt een overzicht van deze mobiliteitstoelagen.