​Normaal gezien worden ook in de onderneming waarin u tewerkgesteld bent Sociale Verkiezingen georganiseerd in de periode van 16 tot en met 29 november 2020.  Hierdoor kiezen jullie een nieuwe samenstelling van een Ondernemingsraad en/of een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk.  Dat is natuurlijk een belangrijk moment, want verkozenen van Gazelco (ABVV) zullen in deze sociale overlegorganen opnieuw krachtig al uw belangen verdedigen gedurende de komende vier jaren, zoals ze dat ook gedaan hebben in de afgelopen periodes.  Hiervoor is het evident dat we eerst moeten kunnen rekenen op uw stem die u uitbrengt, zoniet laat u deze niet horen of komt ze terecht bij kandidaten die misschien andere doelstellingen nastreven.

Heropstart procedure

De sociale verkiezingen, die waren gepland in mei 2020 en waarvoor ook in de sector Gas en Elektriciteit de wettelijk bepaalde procedure reeds doorlopen was tot aan de indiening van de kandidatenlijsten, werden omwille van het coronavirus uitgesteld.  Hiervoor werd de procedure geschorst en verscheen ondertussen nieuwe wetgeving om deze nu opnieuw te kunnen opstarten.