ACTIE MET RESULTAAT BIJ BNO

Van 26 januari tot 1 februari werden bij Brussels Network Operations (BNO), de exploitatiemaatschappij van de Brusselse distributienetbeheerder Sibelga, forse acties georganiseerd in gemeenschappelijk vakbondsfront. Reeds meerdere jaren ging de directie niet in op een aantal pertinente eisen van de werknemers, als positief resultaat van deze acties werd het volgende bekomen.

Gazelco hoeft het niet te herhalen dat iedereen ondertussen wel begrepen heeft dat de liberalisering van de energiesector (elektriciteit en gas) uitgedraaid is op een fiasco voor de meeste consumenten en de werknemers in deze sector.  In het algemeen hebben consumenten hiervan immers niet de beloofde vruchten kunnen plukken, nogmaals maken we momenteel sterke stijgingen van energiefacturen mee en de effecten hiervan op bijvoorbeeld beschikbare eigen gezinsbudgetten van zeer velen.  De tewerkstelling in onze sector is enkel gedaald doorheen de liberaliseringsjaren en bovendien werd een tweede statuut met veel slechtere loon- en arbeidsvoorwaarden ingevoerd.  Dit laatste kwam tot stand zonder het akkoord van Gazelco maar met goedkeuring van de andere syndicale organisaties, natuurlijk heeft Gazelco nadien systematisch getracht om ook dit statuut op zo veel mogelijk vlakken te verbeteren.  Het voornaamste argument om dit in te voeren was een behoud en zelfs versterking van de werkgelegenheid, niets is ondertussen minder waar gebleken.