Gazelco nam reeds op 11 maart de beslissing om geen enkele interne vergadering meer te organiseren in de hoofdzetel van de ACOD op het Fontainasplein te Brussel.  Toen reeds schatten de federaal verantwoordelijken het aanstormend gevaar juist in van een wild om zich heen woekerend virus.  In deze besluitvorming werd geoordeeld dat de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van al onze afgevaardigden, alsook de collega’s werkzaam in ons eigen secretariaat én de ganse omgeving van alle betrokkenen,  prioriteit nummer één is.

In de huidige zeer moeilijke context waarbinnen ook alle werknemers in diensten van openbaar nut moeten werken, wordt opnieuw duidelijk hoe onmisbaar deze wel zijn.  Te veel wordt onterecht  verondersteld dat alles vanzelf gaat en dat onze normale wereld waarin we leven vanzelfsprekend is.  Tot wanneer voor iedereen duidelijk wordt dat zoiets helemaal niet zo evident is als het soms lijkt te zijn.