De eerste jaarhelft bulkte van sociale acties, waaronder stakingen, in de sector Gas en Elektriciteit.
Brengt het najaar meer van hetzelfde?
Wij maken een stand van zaken op met betrekking tot de conflictpunten die in februari werden voorgelegd aan het verzoeningsbureau van het paritair comité.
Het gaat in essentie over niet of niet correct toegepaste cao’s en andere overeenkomsten.