UITSLAG SOCIALE VERKIEZINGEN 2020

Omwille van de gekende corona-context hebben de sociale verkiezingen uiteindelijk ook in onze sector (alle betrokken bedrijven in Paritair Comité 326 voor Gas en Elektriciteit) plaatsgevonden in november, nadat deze in het voorjaar uitgesteld waren.  De stembusgang was in deze zelfde context grotendeels anders georganiseerd dan dat gewoonlijk het geval is, met bijkomende problemen vooraf en tijdens de kiesverrichtingen.  We zijn verheugd dat voor Gazelco (ACOD/ABVV) veel diversiteit terug te vinden is onder de verkozenen die een afspiegeling weergeven van hetgeen meer en meer op de werkvloer en in de maatschappij terug te vinden is.  Algemeen kan gesteld worden dat in onze sector de uitslagen voor Gazelco (ACOD/ABVV) toch wel verschillen per onderneming of entiteit, gaande van zeer goed over een behoud tot soms minder goed, en dat minstens een globale stabiliteit van representativiteit behouden bleef.  Gazelco bedankt alle kiezers die gestemd hebben voor onze ABVV-kandidaten, deze nieuwe opdracht start onmiddellijk en is hun motivatie voor een dagelijkse inzet op elke werkvloer.  Een dikke proficiat aan alle ABVV-verkozenen voor de resultaten én een expliciet dankwoord aan alle niet-verkozenen voor al hun inspanningen.

attest

Zoals elk jaar, hebben alle rechthebbenden recht op de uitbetaling van een syndicale premie, voor dit jaar nog steeds vastgelegd op  €145,00.
Om hierop aanspraak te maken moet uiteraard voldaan worden aan een aantal voorwaarden.