De wet waarbij een klein verlet wordt gecreëerd om zich te laten vaccineren werd in het parlement gestemd en is van kracht vanaf de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad (het buiten werking treden ervan is voorzien op 31.12.2021, maar kan verlengd worden tot 31.7.2022) .  Elke werknemer verbonden door een arbeidsovereenkomst heeft het recht met behoud van loon afwezig te zijn met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin tegen het coronavirus.

Een sectorale Collectieve Arbeidsovereenkomst van 2009 regelt in de grootste mate de verschillende facetten van verplaatsingen, namelijk thuis-werk, dienstverplaatsingen, overplaatsingen en zendingen.  Aan de oorsprong hiervan ligt een Collectieve Arbeidsovereenkomst die afgesloten werd binnen Electrabel in 2004, die betere voorwaarden bevat dan de minimale van de latere sectorale overeenkomst.  Deze betere overeenkomst wordt, omwille van overnames van personeel, ook in andere bedrijven van onze sector toegepast voor betrokken werknemers.  Bovendien bestaan er ook nog andere bedrijfsgebonden collectieve overeenkomsten die betere voorwaarden bevatten.