Op donderdag 2 december 2021 werden vier sectorale CAO’s door alle betrokken partijen (dus ook Gazelco) in het Paritair Comité 326 (sector Gas en Elektriciteit) ondertekend voor akkoord. Gazelco kreeg hiervoor een duidelijk mandaat van een groot aantal leden via een consultatie : afgerond 86 % stemde ja, 13 % neen en 1 % onthield zich. Gazelco heeft de vraag gesteld om deze algemeen bindend te laten verklaren zodat ze imperatief voor alle betrokkenen (alle gebaremiseerden, sommige maatregelen ook voor kaderleden) van toepassing zijn in onze ganse sector. Uiteraard heeft Gazelco gepoogd om ook tijdens de laatste gesprekken nog zoveel mogelijk verbeteringen en verduidelijkingen aan te brengen aan de teksten, zoals deze gebruikt werden tijdens de consultatie van onze leden.

Zoals elk jaar, hebben alle rechthebbenden recht op de uitbetaling van een syndicale premie, voor dit jaar nog steeds vastgelegd op 145,00 € (onder voorbehoud van de goedkeuring van het voorliggend voorstel van sectorale Collectieve Arbeidsovereenkomst 2021-2022).  Om hierop aanspraak te maken moet uiteraard voldaan worden aan een aantal voorwaarden.