Barema’s – Barèmes

Arbeidsovereenkomsten vóór 01/01/2002 (OAV)
Contrats de travail avant 01/01/2002 (ACT)

Arbeidsovereenkomsten vanaf 01/01/2002 (NAV)
Contrats de travail après 01/01/2002 (NCT)

Comments are closed.