WETTELIJK KADER ‘NUCLEAIR’

Tijdens de tweede helft van april 2024 keurde het Federaal Parlement de wetswijzigingen goed om het vereiste kader te creëren voor de overeenkomst die Engie op 13 december 2023 sloot met de Belgische regering aangaande de verlenging van de exploitatie van 2 kernreactoren in België.  Dit is een volgende stap in een mogelijke verlenging van de exploitatie door Electrabel van Doel 4 en Tihange 3 met 10 jaar.  Hierna moet ook nog de Europese Commissie deze overeenkomst goedkeuren, indien er volgens deze geen sprake is van onrechtmatige staatssteun.  Deze laatste stap zou genomen kunnen worden tegen het einde van dit jaar en dan pas zou de transactie tussen Engie en de Belgische Staat finaal gesloten kunnen worden.  Ook dan pas zal de voorziene ‘joint venture’ tussen deze partijen opgericht worden met een participatie van 50/50, die een uitbatings- en onderhoudscontract kan sluiten met Electrabel, tegen betaling van een vergoeding hiervoor.  Bedoeling is dat deze beide reactoren terug op het net komen in november 2025 om zo ook mee te zorgen voor een bevoorradingszekerheid van het land.

Het belang van dit alles voor het betrokken personeel is dat er zo alsmaar meer duidelijkheid en zekerheid komt inzake hun verdere tewerkstelling in deze activiteit bij Electrabel.

Na zeer moeizame onderhandelingen werd uiteindelijk op 21 december 2023 dan toch een sectorale Collectieve Arbeidsovereenkomst ‘Sociale Programmatie 2023 – 2024’ ondertekend binnen het Paritair Comité 326 (Gas en Elektriciteit).  Slechts een zeer nipte meerderheid van de Gazelco-leden, die hun stem uitgebracht hadden tijdens de consultatie, had mandaat gegeven om tot ondertekening over te gaan.  Tijdens de zeer beperkte consultatie, die slechts mogelijk was gedurende ongeveer een week ( en waarvoor we normaal gezien meerdere weken nodig hebben) , was duidelijk dat een zeer groot deel van diegenen die gestemd hebben helemaal niet tevreden was met het verloop van de onderhandelingen die hieraan vooraf gegaan zijn én het globale resultaat hiervan.  Sommige elementen van deze overeenkomst zijn duidelijk ( de volledige tekst is beschikbaar bij uw lokale syndicale afvaardiging van Gazelco ofwel op het secretariaat van Gazelco op nummer 02 5085868), terwijl andere hopelijk nog een invulling kunnen vinden in de komende maanden, maar zijn dus voorlopig onzeker.  Vandaar dat Gazelco gewaarschuwd heeft bij de ondertekening voor een onzekere sociale vrede !