Vlak voor de aanvang van de Paasvakantie (Vlaams onderwijs-regime) keurde ook het ABVV een moeizaam onderhandeld voorstel van interprofessioneel sociaal akkoord goed, waaromtrent het ABVV het hieronder vermelde persbericht verspreidde.  Ook voor de sector Gas en Elektriciteit (Paritair Comité 326) bevat dit een aantal belangrijke elementen, die zullen dienen om op sectoraal vlak een Collectieve Arbeidsovereenkomst te onderhandelen in functie van de Sociale Programmatie 2023 – 2024.

Recent kon Gazelco in een sectoraal bestuursorgaan vaststellen dat meer dan 20 % (!) van rechthebbenden nooit dokters- of apothekerskosten indient voor terugbetaling ervan conform onze sectorale regels ter zake.  Een redenering zou kunnen zijn dat een aanzienlijk deel van alle betrokken rechthebbenden een dusdanig goede gezondheid heeft dat dit helemaal niet nodig is om hiervan gebruik te maken.  Een realiteit leert echter dat we allen mensen zijn waarvan toch een groter deel een beroep doet op een arts of geneesmiddelen nodig heeft voor zichzelf of andere rechthebbenden.