Normaal gezien wordt om de twee jaar binnen het Paritair Comité 326 (Elektriciteit en Gas) onderhandeld over de invulling van de zogenaamde loonmarge op sectorniveau. Doorgaans vormt een Interprofessioneel Akkoord (IPA) hiervoor de basis. Dit jaar kwam er echter geen IPA tot stand. De vakbonden vonden immers de maximaal opgelegde loonmarge van 0,4 procent bruto en een coronapremie van 500 euro netto (voor bedrijven met ‘goede resultaten’) te laag. De federale regering legde daarom deze loonmarge vast als het maximum dat via sectorale of bedrijfsgebonden akkoorden kan ingevuld worden (of niet).
Hiermee rekening houdend en gemandateerd door haar nationale instanties, maakte ACOD Gazelco samen met de twee andere representatieve vakbonden een gemeenschappelijke sectorale eisenbundel op. Deze werd tijdens de zitting van het Paritair Comité op 30 september 2021 ingediend en uitgelegd aan de patronale federaties. Alle betrokken partijen verklaarden voor het jaareinde te willen komen tot een akkoord.
Wat staat er in onze eisenbundel?

Binnen het kader van een sectorale tweejaarlijkse collectieve arbeidsovereenkomst van 2005 werd bepaald dat een specifieke sectorovereenkomst zou opgemaakt worden in functie van telewerk, op basis van de toenmalige nieuwe teksten van de Nationale Arbeidsraad hierover (CAO 85).  Dit gezamenlijk engagement heeft echter nooit het vooropgestelde resultaat opgeleverd.  Ook intern bij Gazelco is er over een lange periode sprake geweest van een voortschrijdend inzicht.  Voorafgaandelijk aan wat nu de ‘coronaperiode’ genoemd wordt, was het duidelijk dat het telewerk aan een onstuitbare opmars bezig was.  En natuurlijk heeft deze voornoemde periode, waarin we ons nog steeds bevinden in een nog steeds wijzigende context, nog veel meer werkgevers én werknemers ervan overtuigd dat er voor velen voordelen aan verbonden kunnen zijn.  Maar naast voordelen zijn er ook wel degelijk nadelen aan deze verruimde manier van werken, waar natuurlijk ook de nodige aandacht moet aan besteed worden door alle betrokkenen.