De wet waarbij een klein verlet wordt gecreëerd om zich te laten vaccineren werd in het parlement gestemd en is van kracht vanaf de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad (het buiten werking treden ervan is voorzien op 31.12.2021, maar kan verlengd worden tot 31.7.2022) .  Elke werknemer verbonden door een arbeidsovereenkomst heeft het recht met behoud van loon afwezig te zijn met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin tegen het coronavirus.