Binnen het kader van een sectorale tweejaarlijkse collectieve arbeidsovereenkomst van 2005 werd bepaald dat een specifieke sectorovereenkomst zou opgemaakt worden in functie van telewerk, op basis van de toenmalige nieuwe teksten van de Nationale Arbeidsraad hierover (CAO 85).  Dit gezamenlijk engagement heeft echter nooit het vooropgestelde resultaat opgeleverd.  Ook intern bij Gazelco is er over een lange periode sprake geweest van een voortschrijdend inzicht.  Voorafgaandelijk aan wat nu de ‘coronaperiode’ genoemd wordt, was het duidelijk dat het telewerk aan een onstuitbare opmars bezig was.  En natuurlijk heeft deze voornoemde periode, waarin we ons nog steeds bevinden in een nog steeds wijzigende context, nog veel meer werkgevers én werknemers ervan overtuigd dat er voor velen voordelen aan verbonden kunnen zijn.  Maar naast voordelen zijn er ook wel degelijk nadelen aan deze verruimde manier van werken, waar natuurlijk ook de nodige aandacht moet aan besteed worden door alle betrokkenen.

JAARLIJKSE AANPASSING VAN SOMMIGE VERPLAATSINGSKOSTEN

Conform de sectorale Collectieve Arbeidsovereenkomst met betrekking tot dienstverplaatsingen, woon-werkverkeer en overplaatsingen, werden de bedragen aangepast vanaf 1 juli 2021 voor wat betreft dienstverplaatsingen, zendingen en overplaatsingen.