Recent werd eindelijk een beslissing genomen door de Vlaamse Regering inzake het ondergronds of bovengronds laten aanleggen van het zogenaamde Ventilus-project, na de uitwerking van twee wetenschappelijke studies hieromtrent die hiervoor de doorslag gegeven hebben.  Waarom deze nieuwe hoogspanningslijnen aangelegd moeten worden, wordt in het kort uitgelegd op de website die Elia hiervoor aangemaakt heeft :

Ongeveer 20 jaar geleden vonden (bijna) alle politieke partijen en regeringen het nuttig om ook de Belgische energiesector op een getrapte wijze te liberaliseren.  Vóór deze zeer ingrijpende transformatie hadden ook (bijna) alle politieke partijen en regeringen reeds bewerkstelligd dat de grootste Belgische operator, die toen nog een geïntegreerde activiteit had (distributie, transport, productie, verkoop, … van elektriciteit en aardgas), in handen kon komen van buitenlandse aandeelhouders.  De liberalisering die door Europa aangestuurd werd, is niet in alle landen op eenzelfde manier uitgerold, zo heeft bijvoorbeeld Frankrijk via EDF (Electricité de France) nog steeds zelf het grootste gedeelte van de Franse elektriciteitssector in handen.  Meer nog, deze laatste is er zelfs in geslaagd om via diezelfde liberaliseringsgolf ook in België een belangrijk deel van onze energiesector te beheren via Luminus, dat eigendom is van EDF en ook nog steeds aandeelhouder is in het Belgische nucleaire productiepark.  Momenteel worden de prijzen van elektriciteit en aardgas bepaald in een Europese context, vóór de liberalisering was dat niet het geval.