DOE AL UW RECHTEN GELDEN !

Recent kon Gazelco in een sectoraal bestuursorgaan vaststellen dat meer dan 20 % (!) van rechthebbenden nooit dokters- of apothekerskosten indient voor terugbetaling ervan conform onze sectorale regels ter zake.  Een redenering zou kunnen zijn dat een aanzienlijk deel van alle betrokken rechthebbenden een dusdanig goede gezondheid heeft dat dit helemaal niet nodig is om hiervan gebruik te maken.  Een realiteit leert echter dat we allen mensen zijn waarvan toch een groter deel een beroep doet op een arts of geneesmiddelen nodig heeft voor zichzelf of andere rechthebbenden.
De rechthebbenden van een terugbetaling van ambulante medische kosten en geneesmiddelen zijn ( in grote lijnen, onder bijkomende specifieke voorwaarden die kunnen opgevraagd worden ) :
–  voor werknemers (elke vermelding is genderneutraal bedoeld) onder voorwaarden ‘waarborgCAO’ : de werknemer, de huwelijkspartner/wettelijk of feitelijk samenwonende partner van de werknemer, de kinderen van de werknemer, de gepensioneerde werknemer, de huwelijkspartner of wettelijk samenwonende partner van de gepensioneerde werknemer, de kinderen van de gepensioneerde werknemer.  Na het overlijden van de actieve of gepensioneerde werknemer blijven rechthebbenden : de weduwe/weduwnaar of langstlevende wettelijk samenwonende partner van de werknemer (zolang deze geen nieuw gezin stichten) én de wezen van de werknemer.
–  voor werknemers onder voorwaarden > 2002 : de werknemer, de huwelijkspartner/wettelijk of feitelijk samenwonende partner van de werknemer, de kinderen van de werknemer.  Dit geldt vanaf de eerste dag van tewerkstelling en tot het einde hiervan.

De werkgevers hebben aangekondigd dat de verzekeraars de hieronder vermelde bijkomende informatie zullen verspreiden onder rechthebbenden, in functie van de duidelijkheid.
Communicatie-FAC_221215-FAC-NL.docx

Gazelco vindt het zeer belangrijk dat alle leden goed op de hoogte zijn van al hun rechten en dus niet enkel van de hierboven vernoemde.  Soms is een eigen initiatief nodig om deze op te vragen (zoals ook voor maatregelen vanuit een sociaal fonds, het personeelstarief of de personeelskorting (E & G), hospitalisatieverzekering, …).
Doe uw voordeel door al uw rechten te doen gelden !

Jan Van Wijngaerden

This entry was posted in .

Comments are closed.