De onderhandelingen in functie van een sectorale CAO ‘sociale programmatie 2019-2020’ werden op 31.10.19 verdergezet.
De syndicale organisaties hebben een aantal eisen gepreciseerd die reeds gesteld werden inzake koopkracht, verplaatsingsvergoedingen, tijdskrediet/themaverloven/ouderschapsverloven, opleiding, getrouwheidsverlof, gezondheidszorgen, dotaties aan paritaire en sociale fondsen, eindeloopbaan, syndicale premie en syndicaal vormingsfonds.

Sectoraal verzoeningsbureau van het Paritair Comité 326, op donderdag 28 maart 2019 gehouden naar aanleiding van de sectorale aanzeggingen tot acties (staking inbegrepen) door Gazelco en CNE (in gemeenschappelijk front) en ACLVB (apart en later).