Brussel, 11 maart 2019

De huidige toestand van het sociaal overleg in de sector Gas en Elektriciteit heeft ertoe geleid dat op 28 februari 2019, door Gazelco (ACOD/ABVV) én CNE (franstalige centrale binnen het ACV), een sectorale aanzegging tot acties (staking inbegrepen) ingediend werd tijdens een zitting van het Paritair Comité 326. Deze loopt van 1 maart 2019 tot en met 14 maart 2019, vanaf dan zijn alle acties (staking inbegrepen), die ondernomen worden door leden van deze syndicale organisaties, gedekt door deze aanzegging.