Sectoraal verzoeningsbureau PC326

Sectoraal verzoeningsbureau van het Paritair Comité 326, op donderdag 28 maart 2019 gehouden naar aanleiding van de sectorale aanzeggingen tot acties (staking inbegrepen) door Gazelco en CNE (in gemeenschappelijk front) en ACLVB (apart en later).

De werkgevers leggen een verklaring af, waarin gemeld wordt dat voor hen niet alles, dat door Gazelco en CNE uitgelegd werd hieromtrent tijdens een voorgaande zitting van het PC326, sectoraal moet behandeld worden maar in sommige gevallen veeleer op bedrijfsniveau.  Zij willen de problematiek rond Elgabel en het personeelstarief als prioritair behandelen.  De werkgevers vragen om tijdens mogelijke besprekingen geen acties te voeren.

Gazelco en CNE herhalen dat alle aangehaalde problematieken (Elgabel, personeelstarief, kwalificatie, verplaatsingen, getrouwheidsverlof, syndicaal statuut en tewerkstelling (contracten bepaalde duur, akkoorden in verband met vastheid van betrekking en onderaanneming, eindeloopbaan)), wel degelijk sectoraal een oplossing moeten kunnen vinden, aangezien het allemaal sectorale Collectieve Arbeidsovereenkomsten of andere sectorale overeenkomsten zijn waartegen patronale inbreuken plaatsvinden.  Natuurlijk zullen telkens voorbeelden vanuit verschillende betrokken bedrijven komen, het zijn immers zij die hier verantwoordelijk voor zijn.  Gazelco herhaalt dat er nu een conflictsituatie is (met nu reeds een concrete stakingsactie in de productiecentrale te Marcinelle), waarbij op elk moment acties kunnen plaatsvinden tijdens de periode van uitwerking van de aanzegging.  Er kan met prioriteiten gewerkt worden, waarbij Elgabel voorop geschoven wordt omwille van de hoogdringendheid voor sommige betrokkenen.  Gazelco herhaalt tevens dat eerst deze besprekingen moeten leiden tot aanvaardbare evoluties en dat pas daarna kan overgegaan worden naar mogelijk andere besprekingen in het kader van het sectoraal overleg.

ACV ( BIE, en dus in tegenstelling tot hun franstalige collega’s van CNE binnen het ACV) zegt dat overleg moet plaatsvinden en herhaalt dat dit de door hen opgesomde problematieken zal oplossen.  De andere betrokken syndicale organisaties zeggen dat overleg zou moeten plaatsvinden zo lang dit kan in de zoektocht naar oplossingen, maar dat acties zullen plaatsvinden wanneer de grenzen van het overleg overschreden zijn (ACLVB met een mogelijk uitstel).

De Voorzitter stelt de volgende overlegkalender  voor :

–  donderdag 4 april ( 9u – 12u ) : Elgabel en Personeelstarief

–  dinsdag 23 april ( 9u – ganse dag ) : Elgabel en Personeelstarief

–  donderdag 25 april ( 9u – ganse dag ) : in functie van vordering dossiers

–  donderdag 2 mei ( 9u – 15u ) : in functie van vordering dossiers

–  daarna mogelijk andere data te bepalen

GAZELCO

Jan Van Wijngaerden

This entry was posted in .

Comments are closed.