Het lokaal bedrijfsgebonden overleg heeft zich de afgelopen maanden voornamelijk toegespitst op de uitwerking en toepassing van preventieve en beschermende maatregelen voor de eigen collega’s én de bevolking waarmee zij regelmatig in contact kwamen, afhankelijk van de uitoefening van hun werk.  Natuurlijk gebeurt dit voortdurend in alle omstandigheden, maar het zal ook nu nog verder intensiever blijven in functie van een gezamenlijke bestrijding van een nog steeds woekerend coronavirus.  Er was bij werkgevers binnen de sector gas en elektriciteit geen bereidheid om sectorspecifieke maatregelen te overwegen, nochtans hadden de sociale partners in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk in april een Generieke Gids uitgewerkt met concrete preventiemaatregelen, die ook in deze sector gezamenlijk konden toegepast worden op basis van een overlegmodel.

Gazelco nam reeds op 11 maart de beslissing om geen enkele interne vergadering meer te organiseren in de hoofdzetel van de ACOD op het Fontainasplein te Brussel.  Toen reeds schatten de federaal verantwoordelijken het aanstormend gevaar juist in van een wild om zich heen woekerend virus.  In deze besluitvorming werd geoordeeld dat de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van al onze afgevaardigden, alsook de collega’s werkzaam in ons eigen secretariaat én de ganse omgeving van alle betrokkenen,  prioriteit nummer één is.