Waar is het respect voor gemaakte afspraken?

Naar aanleiding van een waslijst aan inbreuken op diverse sectorale afspraken en collectieve arbeidsovereenkomsten, vastgesteld op sectorniveau én bij diverse betrokken ondernemingen, diende ACOD Gazelco samen met CNE (een centrale van het ACV, vooral actief in Wallonië) op 28 februari 2019 een sectorale stakingsaanzegging in.

ACOD Gazelco steunt eis ABVV ten aanzien van de regering
Welke energiebevoorradingszekerheid voor België?
Op 26 oktober 2018 keurde het Federaal Comité van het ABVV een actualiteitsmotie goed, met als titel ‘Welke energiebevoorradingszekerheid voor België?’.
Hierin wordt kort het standpunt weergegeven dat alle centrales binnen het ABVV hierover ingenomen hebben.