ACOD Gazelco steunt eis ABVV ten aanzien van de regering
Welke energiebevoorradingszekerheid voor België?
Op 26 oktober 2018 keurde het Federaal Comité van het ABVV een actualiteitsmotie goed, met als titel ‘Welke energiebevoorradingszekerheid voor België?’.
Hierin wordt kort het standpunt weergegeven dat alle centrales binnen het ABVV hierover ingenomen hebben.