Tijdens de meest recente zittingen van het Paritair Comité 326 (sector Gas en Elektriciteit) is opnieuw duidelijk gebleken dat de werkgevers momenteel, vooral via woordvoerders van hun patronale federaties, liever een strategie willen volgen van provocaties dan van een normaal sociaal overleg.  Reeds geruime tijd vragen we als werknemersvertegenwoordigers om meerdere belangrijke maatregelen te willen bespreken, maar telkens opnieuw geven de werkgevers aan dat ze momenteel hierover niet willen onderhandelen.  Meer nog, tijdens de laatste zitting van het Paritair Comité 326 herhaalden de werkgeversvertegenwoordigers dat ze voorlopig over niets anders willen onderhandelen dan over de zogenaamde syndicale telling.

Recent werd eindelijk een beslissing genomen door de Vlaamse Regering inzake het ondergronds of bovengronds laten aanleggen van het zogenaamde Ventilus-project, na de uitwerking van twee wetenschappelijke studies hieromtrent die hiervoor de doorslag gegeven hebben.  Waarom deze nieuwe hoogspanningslijnen aangelegd moeten worden, wordt in het kort uitgelegd op de website die Elia hiervoor aangemaakt heeft :