In de huidige zeer moeilijke context waarbinnen ook alle werknemers in diensten van openbaar nut moeten werken, wordt opnieuw duidelijk hoe onmisbaar deze wel zijn.  Te veel wordt onterecht  verondersteld dat alles vanzelf gaat en dat onze normale wereld waarin we leven vanzelfsprekend is.  Tot wanneer voor iedereen duidelijk wordt dat zoiets helemaal niet zo evident is als het soms lijkt te zijn.

Ook in de huidige penibele toestand die ontstaan is door de wereldwijde verspreiding van een Corona-virus, blijven werknemersrechten behouden.  Hopelijk is de volksgezondheid voor iedereen absoluut prioritair en is deze dus ook belangrijker dan alle mogelijke economische bekommernissen.  Natuurlijk kan hiermee wel door overheden in hun soms zeer moeilijke beslissingen zo veel mogelijk rekening gehouden worden.