Sociaal conflict in sector gas en elektriciteit breidt verder uit

Zoals Gazelco al vaker benadrukte, moet in eerste instantie de globale problematiek van het niet-respecteren van afspraken (zoals sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten) sectoraal besproken en liefst opgelost worden.
Tot nu toe vond enkel sectoraal overleg plaats over het personeelstarief, waarbij de werkgevers geen enkele concrete bijkomende toegeving deden, en over het dossier Elgabel, waarbij een trage vooruitgang zichtbaar wordt (zelfs versneld door onze acties, anders zou ook dit nog veel trager verlopen), maar nog helemaal geen sluitende oplossing gevonden werd. Over alle andere aangekaarte problematieken werd nog geen woord gerept door de werkgeversvertegenwoordigers en heeft dus nog geen overleg plaatsgevonden.

Waar is het respect voor gemaakte afspraken?

Naar aanleiding van een waslijst aan inbreuken op diverse sectorale afspraken en collectieve arbeidsovereenkomsten, vastgesteld op sectorniveau én bij diverse betrokken ondernemingen, diende ACOD Gazelco samen met CNE (een centrale van het ACV, vooral actief in Wallonië) op 28 februari 2019 een sectorale stakingsaanzegging in.