Recent kon Gazelco in een sectoraal bestuursorgaan vaststellen dat meer dan 20 % (!) van rechthebbenden nooit dokters- of apothekerskosten indient voor terugbetaling ervan conform onze sectorale regels ter zake.  Een redenering zou kunnen zijn dat een aanzienlijk deel van alle betrokken rechthebbenden een dusdanig goede gezondheid heeft dat dit helemaal niet nodig is om hiervan gebruik te maken.  Een realiteit leert echter dat we allen mensen zijn waarvan toch een groter deel een beroep doet op een arts of geneesmiddelen nodig heeft voor zichzelf of andere rechthebbenden.

Tijdens de meest recente zittingen van het Paritair Comité 326 (sector Gas en Elektriciteit) is opnieuw duidelijk gebleken dat de werkgevers momenteel, vooral via woordvoerders van hun patronale federaties, liever een strategie willen volgen van provocaties dan van een normaal sociaal overleg.  Reeds geruime tijd vragen we als werknemersvertegenwoordigers om meerdere belangrijke maatregelen te willen bespreken, maar telkens opnieuw geven de werkgevers aan dat ze momenteel hierover niet willen onderhandelen.  Meer nog, tijdens de laatste zitting van het Paritair Comité 326 herhaalden de werkgeversvertegenwoordigers dat ze voorlopig over niets anders willen onderhandelen dan over de zogenaamde syndicale telling.