Vier sectorale Collectieve Arbeidsovereenkomsten ondertekend (sociale programmatie 2021-2022)

Op donderdag 2 december 2021 werden vier sectorale CAO’s door alle betrokken partijen (dus ook Gazelco) in het Paritair Comité 326 (sector Gas en Elektriciteit) ondertekend voor akkoord. Gazelco kreeg hiervoor een duidelijk mandaat van een groot aantal leden via een consultatie : afgerond 86 % stemde ja, 13 % neen en 1 % onthield zich. Gazelco heeft de vraag gesteld om deze algemeen bindend te laten verklaren zodat ze imperatief voor alle betrokkenen (alle gebaremiseerden, sommige maatregelen ook voor kaderleden) van toepassing zijn in onze ganse sector. Uiteraard heeft Gazelco gepoogd om ook tijdens de laatste gesprekken nog zoveel mogelijk verbeteringen en verduidelijkingen aan te brengen aan de teksten, zoals deze gebruikt werden tijdens de consultatie van onze leden.

Voor wat de koopkrachtstijging betreft, hebben we het maximaal haalbare en toegelaten op sectorvlak verwezenlijkt. Zoals voorzien in de sectorale toekenning van een zogenaamde coronapremie (consumptiecheques ter waarde van 250,00 euro voor alle gebaremiseerden in actieve dienst), kon deze nog uitgebreid worden op bedrijfsvlak tot maximum 500,00 euro vóór 31.12.2021, zoals ondertussen een aantal bedrijven in onze sector ook werkelijk gedaan hebben ( Bijvoorbeeld Electrabel, Laborelec, Fluvius, Elia, Fluxys, Luminus, Atrias en Ores.  Een afwijkende toekenning is bijvoorbeeld gebeurd bij Eneco, waar de Ondernemingsraad beslist heeft om de bijkomende toekenning te laten financieren door hun Sociaal Fonds, hetgeen eigenlijk betekent dat de werkgever geen bijkomende toezegging zelf gefinancierd heeft.).  Voor alle gebaremiseerden onder arbeidsovereenkomst op 1.12.2021 en met terugwerkende kracht vanaf 1.1.2021, worden de lonen en barema’s verhoogd met 0,4 % (ook overlonen en vergoedingen gebaseerd op het loon, onder voorwaarden).

Vooral de toekenning van het recht op ambulante gezondheidszorgen (onder voorwaarden, terugbetaling van geneesmiddelen en dokterskosten) werd verbeterd, zodat vanaf 2.12.2021 dit recht ontstaan is voor de nieuwe rechthebbenden (vanaf deze datum, wie dan reeds in dienst is of vanaf de aanwervingsdatum).  Vanaf 1.1.2022 wordt het recht op tariefvoordeel (30% korting op de jaarafrekening elektriciteit en aardgas, voor loon- en arbeidsvoorwaarden > 2002) toegekend vanaf meer dan 6 maanden anciënniteit in de onderneming, met terugwerkende kracht tot de datum van aanwerving vanaf 1.7.2021.  Bovendien blijft vanaf 1.1.2022 het recht op hospitalisatieverzekering, ambulante zorgen, tariefvoordeel, overlijdens- en invaliditeitsdekkingen behouden gedurende 12 maanden (voordien 3 maanden) voor elke voltijdse ononderbroken schorsing in het kader van thematische verloven en tijdskrediet met een zorgmotief die ingaan ten vroegste op die datum.  Deze rechten blijven in het kader van onbetaald verlof en tijdskrediet ‘opleiding’ behouden gedurende 3 maanden.  De sectorale inspanning voor ‘aandachtsgroepen’ blijft behouden op 0,10% van de loonmassa voor de jaren 2021 en 2022.

De opsplitsing van de toezeggingen inzake landingsbanen (onder voorwaarden, halftijds of 1/5de, vanaf 55 jaar, met uitkeringen van de RVA) in twee aparte CAO’s is een juridisch-technische ingreep die verder geen gevolgen heeft op de invoering van dit recht. Voor diegenen die hier gebruik willen van maken moet vooral de einddatum 30.6.2023 in het oog gehouden worden (het recht moet geopend zijn voor deze datum en kan dan doorlopen tot aan de wettelijke pensioenleeftijd). De toekenning van het recht op voltijds tijdskrediet met een zorgmotief voor kinderen tot 8 jaar of voor het volgen van een opleiding, wordt respectievelijk op 51 en 36 maanden gebracht, en dit voor onbepaalde duur.  De syndicale premie van 145,00 euro wordt onder voorwaarden toegekend voor 2021 en 2022.  Deze 3 laatste toezeggingen zijn ook van toepassing op alle kaderleden, waarvoor bovendien normaal gezien op bedrijfsvlak op basis van deze 4 CAO’s een Jaarlijkse Kaderovereenkomst (JKO) opgemaakt wordt.

Ook in deze context van tijdsdruk én coronamaatregelen én een beperkte loonmarge (opgelegd door de federale regering), zijn we er toch allen samen in geslaagd om deze onderhandelingen tot een aanvaard resultaat te brengen.

 

Allerbeste wensen voor 2022 !  Met voorop natuurlijk een goede gezondheid toegewenst.  En een nodige strijdvaardigheid die we zullen nodig hebben in belangrijke dossiers die op ons afkomen, zoals een belangrijke herschikking van elektriciteitscentrales.  Opnieuw zal Gazelco continu de rechten en belangen van alle leden blijven verdedigen, met overleg waar mogelijk en actie wanneer een limiet van het overleg bereikt zou worden.

Jan Van Wijngaerden

 

This entry was posted in .

Comments are closed.