UITSLAG SOCIALE VERKIEZINGEN 2020 – BIJDRAGEN

UITSLAG SOCIALE VERKIEZINGEN 2020

Omwille van de gekende corona-context hebben de sociale verkiezingen uiteindelijk ook in onze sector (alle betrokken bedrijven in Paritair Comité 326 voor Gas en Elektriciteit) plaatsgevonden in november, nadat deze in het voorjaar uitgesteld waren.  De stembusgang was in deze zelfde context grotendeels anders georganiseerd dan dat gewoonlijk het geval is, met bijkomende problemen vooraf en tijdens de kiesverrichtingen.  We zijn verheugd dat voor Gazelco (ACOD/ABVV) veel diversiteit terug te vinden is onder de verkozenen die een afspiegeling weergeven van hetgeen meer en meer op de werkvloer en in de maatschappij terug te vinden is.  Algemeen kan gesteld worden dat in onze sector de uitslagen voor Gazelco (ACOD/ABVV) toch wel verschillen per onderneming of entiteit, gaande van zeer goed over een behoud tot soms minder goed, en dat minstens een globale stabiliteit van representativiteit behouden bleef.  Gazelco bedankt alle kiezers die gestemd hebben voor onze ABVV-kandidaten, deze nieuwe opdracht start onmiddellijk en is hun motivatie voor een dagelijkse inzet op elke werkvloer.  Een dikke proficiat aan alle ABVV-verkozenen voor de resultaten én een expliciet dankwoord aan alle niet-verkozenen voor al hun inspanningen.

In de bijgevoegde tabel geven we een overzicht van alle uitslagen die gerealiseerd werden in de ondernemingen die verkiezingen gekend hebben, onderverdeeld in telkens een totaal aantal mandaten (en dus voor alle categorieën samen) voor de Ondernemingsraden en Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk.  Bij Luminus is momenteel nog een juridische procedure lopende, waardoor hun uitslag alsnog zou kunnen wijzigen na een uitspraak van de betrokken rechtbank.

ABVV ACV ACLVB NCK/KV
Fluvius OR 12 22 0 3
CPBW’s 11 21 0 0
Engie Doel OR 3 6 1 2
CPBW 3 6 1 0
Engie Tihange OR 7 3 0 2
CPBW 5 3 2 0
Engie Prod. Cl. Sud OR 3 2 2 0
CPBW 4 2 0 0
Engie Klass. Prod. Noord OR 4 5 0 1
CPBW 4 4 0 0
Engie Marketing & Sales OR 3 3 2 4
CPBW 3 5 2 0
Engie CORP BNL NUC RES OR 1 1 0 8
CPBW 3 5 0 0
Engie GEM OR 0 1 0 7
CPBW 2 4 0 0
Engie CORP GEN EUROPE OR 2 1 0 5
CPBW 3 3 0 0
Engie HQ Belgium OR 2 1 0 7
CPBW 2 1 5 0
Luminus OR 2 4 2 2
CPBW’s 5 11 4 0
BNO OR 4 4 4 0
CPBW 4 3 3 0
ORES OR 4 8 0 0
CPBW 6 13 0 0
ELIA OR 3 10 1 0
CPBW 2 9 1 0
Lampiris OR 3 0 0 0
CPBW 3 0 0 0
Essent OR 4 2 0 0
CPBW 4 2 0 0
Eneco OR 2 6 0 0
CPBW 2 4 0 0
Laborelec OR 0 2 0 6
CPBW 0 6 0 0
ENI SPA OR 0 2 0 3
CPBW 0 3 1 0
Fluxys OR 2 4 2 2
CPBW 1 4 3 0
Totaal 128 196 36 52

BIJDRAGEN 2021 – 2022

Binnen de ACOD worden de maandelijkse bijdragen tweejaarlijks verhoogd op basis van een indexeringssysteem.  Hierdoor worden de nieuwe bijdragen voor wat betreft Gazelco vanaf 1.1.2021 :

Normale volle maandelijkse bijdrage : 18,45 €
Normale maandelijkse bijdrage voor gepensioneerden : 7,45 €
Verminderde bijdrage voor werklozen : 10,80 €

AAN U ALLEN EEN GEZOND EN GELUKKIG NIEUWJAAR TOEGEWENST !
MEER DAN OOIT ZAL MOETEN BLIJKEN DAT ONZE MAATSCHAPPIJ EROP VOORUIT KAN GAAN WANNEER EEN SOLIDAIRE STRIJD GELEVERD WORDT IN FUNCTIE VAN HET WELZIJN VAN IEDEREEN !

Jan Van Wijngaerden

This entry was posted in .

Comments are closed.