SOCIALE VERKIEZINGEN

Heropstart procedure

De sociale verkiezingen, die waren gepland in mei 2020 en waarvoor ook in de sector Gas en Elektriciteit de wettelijk bepaalde procedure reeds doorlopen was tot aan de indiening van de kandidatenlijsten, werden omwille van het coronavirus uitgesteld.  Hiervoor werd de procedure geschorst en verscheen ondertussen nieuwe wetgeving om deze nu opnieuw te kunnen opstarten.  Dit zal ook in onze sector het geval zijn vanaf 23 september 2020.  In de huidige, voordien nooit gekende context zal ook Gazelco ruimte laten voor een bijkomende alternatieve manier van stemmen, buiten de gebruikelijke in stembureaus.  Dit wordt autonoom en unaniem eventueel beslist door de betrokken Ondernemingsraad en/of het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk.  De eigenlijke periode van deze verkiezingen zal nu lopen van 16 november tot en met 29 november 2020.  Samen gaan we dan voor een sterke uitslag voor de kandidaten van het ABVV !

​Voor eventuele bijkomende informatie : neem contact op met uw lokale afvaardiging of zoek deze info op www.abvv2020.be

Jan Van Wijngaerden

Federaal Secretaris Gazelco

 

Aandacht voor vrouwen graag !

ACOD Gazelco roept al haar leden en sympathisanten op om bij de komende sociale verkiezingen in de eerste plaats deel te nemen en hun stem met volle vertrouwen aan de kandidaten van het ABVV te geven. Een naamstem of voorkeurstem achter de kandidaat die de afgelopen jaren keihard voor jouw belang heeft gewerkt of waarin je gelooft dat hij of zij dat de komende jaren zal doen, is niet alleen een blijk van waardering, maar ook een hart onder de riem voor de kandidaat om zijn/haar taak in de toekomst met nog meer enthousiasme op te nemen. Aangezien je evenveel naamstemmen mag geven dan dat er effectieve mandaten te verdelen zijn, kan je in de meeste gevallen meerdere kandidaten op die manier ondersteunen.

ABVV en ACOD Gazelco ijveren voor een betere verzoening tussen werk en privéleven. Dit thema staat vandaag, meer dan ooit, centraal. Onze prestatiegerichte samenleving eist steeds meer, met alle stress van dien. Dat geldt in de eerste plaats voor vrouwen, die het merendeel van de zorgtaken, de opvoeding van de kinderen en het huishouden op zich nemen. Het is niet vanzelfsprekend om als vrouw het vakbondswerk te combineren met een gezin. Het vakbondswerk stopt namelijk niet overdag. Verslagen dienen opgemaakt te worden, mensen hun vragen dienen beantwoord te worden, …

Daarom mag er gerust extra aandacht besteed worden aan onze vrouwelijke kandidaten die ondanks de soms moeilijke combinatie toch bereid zijn om zich dag in dag uit te engageren, jouw belangen te verdedigen en die deze problematiek waarschijnlijk toch net iets beter aanvoelen. Vrouwen zijn dus nodig in de syndicale strijd, zodat ze hun noden en belangen kunnen verdedigen en de feitelijke discriminatie tussen mannen en vrouwen bestrijden. Overigens hebben onze vrouwelijke kandidaten pakken ervaring of net die frisse wind die in een onderhandeling het verschil kan maken.

Iedereen heeft talent, op welke manier dan ook. Syndicaal talent is dicht bij de mensen staan, weten wat er leeft, dossierkennis opbouwen, oog hebben voor onrechtvaardigheid en verkeerd beleid. En werken aan een fijne werkomgeving voor iedereen. Ook vrouwen hebben natuurlijk syndicaal talent. Laten we hen de kans geven om dit ook te benutten. Veel mensen denken nog steeds al te vaak dat de vakbond enkel een mannenwereld is . Een gemengde delegatie kan ook een veel ruimer publiek bereiken. ABVV en ACOD Gazelco vinden het dan ook heel erg belangrijk dat er steeds meer vrouwelijke afgevaardigden bijkomen en kunnen doorgroeien naar de top en doen er dan ook alles aan om hen hierin te helpen en bij te staan.  Ons motto is niet voor niets ‘Samen Sterk’ !

Claire Wouters

Voorzitter federale vrouwencommissie Gazelco

This entry was posted in .

Comments are closed.