SOCIALE VERKIEZINGEN IN MEI !

Ook in de sector Gas en Elektriciteit worden sociale verkiezingen georganiseerd in de loop van mei.  Hiermee wordt een sociale democratie in de praktijk gezet in ondernemingen met minstens 50 (ter verkiezing van één of meerdere Comité(s) voor Preventie en Bescherming op het Werk) of 100 werknemers (ter verkiezing van één of meerdere Ondernemingsraad(-raden) én één of meerdere CPBW(‘s)).  En natuurlijk zouden de vertegenwoordigers van Gazelco het ten zeerste waarderen dat hun jarenlange inzet alsook hun doortastend toekomstig engagement in deze overlegorganen zouden kunnen rekenen op stemmen van zo veel mogelijk kiesgerechtigden.

Om gunstige resultaten te bekomen, doen we een zo breed mogelijk beroep op kandidaten hiervoor.  Natuurlijk hebben we al zeer veel zeer ervaren vertegenwoordigers in onze rangen waarvan we hun expertise opnieuw zullen inzetten ten behoeve van alle betrokken personeelsleden, maar ook nieuwe kandidaten zijn welkom om de belangen van onze kiezers te behartigen.  Voor nieuwe kandidaten zal een ruim gamma aan opleidingen voorzien worden, zodat ze gewapend met de nodige kennis aan de slag kunnen gaan met hun mandaat of mandaten.  De wettelijk voorziene beschermingsperiode is ondertussen al voluit in voege getreden voor alle mogelijke kandidaten.

Dus zeer graag een positieve respons op deze oproep aan kandidaten : neem vóór midden februari contact op met een plaatselijke afvaardiging of met het secretariaat van Gazelco !

Samen gaan we immers voor een nog betere vertegenwoordiging van jullie belangen in alle betrokken ondernemingen !

Jan Van Wijngaerden

This entry was posted in .

Comments are closed.