SOCIALE PROGRAMMATIE 2023 – 2024

Na zeer moeizame onderhandelingen werd uiteindelijk op 21 december 2023 dan toch een sectorale Collectieve Arbeidsovereenkomst ‘Sociale Programmatie 2023 – 2024’ ondertekend binnen het Paritair Comité 326 (Gas en Elektriciteit).  Slechts een zeer nipte meerderheid van de Gazelco-leden, die hun stem uitgebracht hadden tijdens de consultatie, had mandaat gegeven om tot ondertekening over te gaan.  Tijdens de zeer beperkte consultatie, die slechts mogelijk was gedurende ongeveer een week ( en waarvoor we normaal gezien meerdere weken nodig hebben) , was duidelijk dat een zeer groot deel van diegenen die gestemd hebben helemaal niet tevreden was met het verloop van de onderhandelingen die hieraan vooraf gegaan zijn én het globale resultaat hiervan.  Sommige elementen van deze overeenkomst zijn duidelijk ( de volledige tekst is beschikbaar bij uw lokale syndicale afvaardiging van Gazelco ofwel op het secretariaat van Gazelco op nummer 02 5085868), terwijl andere hopelijk nog een invulling kunnen vinden in de komende maanden, maar zijn dus voorlopig onzeker.  Vandaar dat Gazelco gewaarschuwd heeft bij de ondertekening voor een onzekere sociale vrede !

Inhoudelijk bevat deze overeenkomst de volgende belangrijkste punten, die van toepassing zijn op gebaremiseerde werknemers (tenzij anders vermeld en mits toepassingsmodaliteiten waar deze vermeld worden ) :

Een koopkrachtpremie van 500 euro netto (die in sommige bedrijven uitgebreid werd tot 750 euro netto), die moet uitbetaald zijn voor einde januari 2024
Een extra dag getrouwheidsverlof wordt vanaf 1.1.2024 toegekend na 20 jaar effectieve anciënniteit in de onderneming aan werknemers met loon- en arbeidsvoorwaarden > 2002
De hospitalisatieverzekering wordt vanaf 1.1.2024 verbeterd (lijst zware ziektes, tegemoetkomingen in ambulante zorgen pré- en posthospitalisatie en in verblijfkosten van een orgaandonor)
Er zal in een werkgroep onderhandeld worden over het tariefvoordeel (elektriciteit en gas) voor werknemers met loon- en arbeidsvoorwaarden < 2002, hetgeen zou moeten resulteren in een nieuwe formule die met terugwerkende kracht kan toegepast worden op verbruiken vanaf 1.1.2023 (ook van toepassing voor gepensioneerden !), mits er uiterlijk een akkoord is op 31.12.2024.  Tot er een akkoord is worden facturen opgeschort tot uiterlijk 31.12.2024 en kunnen voorschotfacturen op verzoek opgeschort worden tot uiterlijk 30.6.2024.
Er wordt een hernieuwd loonplafond opgenomen in het sectoraal pensioenplan, van toepassing op werknemers met loon- en arbeidsvoorwaarden > 2002, dat gunstiger is voor betrokkenen dan hetgeen nu toegepast werd.
Aan elke werknemer worden 5 dagen opleiding toegekend (behalve in bedrijven waarin minder dan 20 werknemers tewerkgesteld worden, hierin worden 2 dagen toegekend).
De aanvullende uitkeringen vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid voor werknemers met loon- en arbeidsvoorwaarden > 2002 worden (aanzienlijk) verbeterd.
Vanaf september 2024 zal een sectorale werkgroep trachten om het sectoraal pensioenplan voor werknemers met loon- en arbeidsvoorwaarden > 2002 te verbeteren voor einde maart 2025.
Vanaf 1.1.2024 verhoogt de fietsvergoeding naar 0,27 euro/km en nadien naar 0,35 euro/km met een plafond van 2500 euro per kalenderjaar
Er zal opnieuw verder onderhandeld worden over mobiliteit in een sectorale werkgroep
Er is een syndicale premie van 145 euro voorzien voor rechthebbenden (ook kaderleden)

Meermaals heeft Gazelco vastgesteld dat niet enkel de werkgevers getracht hebben om zo weinig mogelijk inhoud te willen geven aan deze CAO, maar dat bovendien ook anderen er veel inspanningen voor gedaan hebben om werkelijk te verhinderen dat Gazelco te veel positieve evoluties in deze onderhandelingen zou kunnen hebben realiseren.  Natuurlijk ondervinden enkel alle betrokken collega’s hiervan nefaste gevolgen !

Jan Van Wijngaerden

This entry was posted in .

Comments are closed.