Sociaal conflict in sector gas en elektriciteit

Waar is het respect voor gemaakte afspraken?

Naar aanleiding van een waslijst aan inbreuken op diverse sectorale afspraken en collectieve arbeidsovereenkomsten, vastgesteld op sectorniveau én bij diverse betrokken ondernemingen, diende ACOD Gazelco samen met CNE (een centrale van het ACV, vooral actief in Wallonië) op 28 februari 2019 een sectorale stakingsaanzegging in. Vanaf 15 maart werd die in de praktijk gebracht met enkele stakingsacties. Ondertussen had het ACLVB ook een aparte, eigen stakingsaanzegging ingediend voor gelijkaardige problematieken. Enkel ACV BIE oordeelt dat overleg altijd alle problemen kan oplossen. Niets is soms minder waar! Overleg is uiteraard steeds nodig, maar wanneer de grenzen hiervan overschreden worden, is soms actie noodzakelijk om druk te plaatsen op mogelijke onderhandelingen. Wie dat niet begrijpt, leeft helaas in een andere (a)sociale wereld. Op 28 maart heeft een verzoeningsbureau getracht om een eerste keer de verschillende standpunten te aanhoren. Tot begin mei werden vier data afgesproken om de aangegeven inbreuken sectoraal te bespreken. De dossiers ‘Elgabe’l (en Regime B) én ‘personeelstarief’ krijgen daarbij prioriteit. Verdere acties blijven intussen niet uitgesloten. Ze kunnen zelfs nog intensifiëren en uitbreiden. Hoewel meerdere bedrijven beweren dat zij niet de boosdoeners in dit sociaal conflict zouden zijn, erkennen beide sectorale werkgeversfederaties tegelijkertijd wel dat er inderdaad problemen zijn inzake uitvoering van gemaakte afspraken en cao’s, zowel op sectorniveau als binnen bepaalde bedrijven. ACOD Gazelco heeft al meermaals herhaald dat mogelijk alle bedrijven in meerdere of wat mindere mate betrokken zijn bij de aangegeven inbreuken. Daarom willen we dat de globale problematiek van het niet-respecteren van afspraken eerst en vooral sectoraal zal moeten besproken en liefst opgelost worden. ACOD Gazelco zal in functie hiervan strijdvaardig blijven zolang dat nodig is. De kans is dan ook groot dat zelfs bedrijven die beweren bij de besten van de klas te behoren op het vlak van correct omgaan met afspraken, geconfronteerd zullen worden met dit sectoraal conflict. Om onze sociale strijd nog meer kans op slagen te geven, blijven wij onze leden oproepen om samen met de syndicaal afgevaardigden acties te voeren.

Jan Van Wijngaerden

This entry was posted in .

Comments are closed.