SECTORALE CAO ‘SOCIALE PROGRAMMATIE 2019-2020’ EINDELIJK AFGESLOTEN !

Tijdens de zitting van het Paritair Comité 326 op 13 januari 2020 werd eindelijk een sectorale Collectieve Arbeidsovereenkomst ‘sociale programmatie 2019-2020’ afgesloten, aangevuld met een CAO die het Tijdskrediet en het Thematisch Verlof verbetert in deze sector.

De voornaamste inhoudelijke punten zijn :

–  retro-actieve, recurrente verhoging van 1,1 % op 1.1.2019 op de sectorale en alle ondernemingsbarema’s en op de reële individuele maandlonen van alle betrokkenen in actieve dienst .

–  verhoging van de fietsvergoeding tot 0,24 €/km

–  aan alle nieuw gepensioneerden wordt de mogelijkheid geboden om zich individueel aan te sluiten aan een sectoraal voorziene hospitalisatieverzekering van Ethias, mits betaling van eigen bijdragen.

–  voorziening van een individueel recht op opleiding van minstens 2 dagen per jaar, waarbij de sectorale verplichting van 5 dagen gemiddeld per jaar behouden blijft.

–  verdere activering van een werkgroep verplaatsingen en rechthebbenden (gezondheidszorgen en personeelstarief) met een strikte kalender.

–  verlenging tot 1 maand van de mogelijkheid tot recuperatie van bijkomend toegekende (niet-gepresteerde) overuren in zondagswacht voor arbeidsvoorwaarden > 2002.

–  toekenning van een hospitalisatieverzekering vanaf de eerste werkdag na aanwerving

–  verhoging van de patronale bijdragen in Enerbel met 5 % vanaf 1.1.2021.

–  verhoging van de syndicale premie tot 145,00 € voor 2019 én 2020.

In dit resultaat mag onderstreept worden dat Gazelco een sterke eigen stempel gedrukt heeft, niettegenstaande het beperkende wettelijke kader waarin onderhandeld moest worden.

This entry was posted in .

Comments are closed.