Nauwelijks overleg

Sociaal conflict in sector gas en elektriciteit breidt verder uit

Zoals Gazelco al vaker benadrukte, moet in eerste instantie de globale problematiek van het niet-respecteren van afspraken (zoals sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten) sectoraal besproken en liefst opgelost worden.
Tot nu toe vond enkel sectoraal overleg plaats over het personeelstarief, waarbij de werkgevers geen enkele concrete bijkomende toegeving deden, en over het dossier Elgabel, waarbij een trage vooruitgang zichtbaar wordt (zelfs versneld door onze acties, anders zou ook dit nog veel trager verlopen), maar nog helemaal geen sluitende oplossing gevonden werd. Over alle andere aangekaarte problematieken werd nog geen woord gerept door de werkgeversvertegenwoordigers en heeft dus nog geen overleg plaatsgevonden.
Ondertussen heeft het ACV zich in Wallonië ook in de praktijk aangesloten bij onze acties. In Vlaanderen voeren zij echter strijd tegen Gazelco, ACLVB én hun eigen interne collega’s binnen het ACV (CNE in Wallonië),  eigenlijk in nauwe samenwerking met verschillende werkgevers en hun werkgeversfederaties. Het oprichtingsdoel van het ACV zal hier niet vreemd aan zijn, namelijk geen positief eigen verhaal brengen voor de werknemers, maar wel een antibeweging tegen het ABVV realiseren, als dat moet samen met werkgevers die dan samen de eigen belangen kunnen dienen die niet dezelfde zijn als die van de werknemers.
Gazelco zal in dit sectoraal conflict syndicale strijd blijven leveren (er zijn reeds stakingsacties geweest bij EDFLuminus, Direct Energie, Engie, Fluvius, Ores, Elia,…) samen met degenen die dezelfde belangen behartigen, zolang dit nodig zal zijn en tot wanneer via gelijklopend overleg toch oplossingen zullen gevonden worden voor de aangekaarte problematieken.
Jan Van Wijngaerden

This entry was posted in .

Comments are closed.