JAARLIJKSE AANPASSING VAN SOMMIGE VERPLAATSINGSKOSTEN

Conform de sectorale Collectieve Arbeidsovereenkomst met betrekking tot dienstverplaatsingen, woon-werkverkeer en overplaatsingen, werden de bedragen aangepast vanaf 1 juli 2022 voor wat betreft dienstverplaatsingen, zendingen en overplaatsingen.  Bij gebruik van een privé-voertuig worden de effectief gereden kilometers vanaf dan vergoed aan € 0,4170 / km.  Voor wat betreft de mobiliteitstoelage (tijdsvergoeding berekend op basis van de afstand die afgelegd wordt door werknemers die hun opdracht ambulant vervullen en hierdoor hun woon-werkverkeer buiten de diensturen afleggen) werden vanaf dezelfde datum de bedragen aangepast naar respectievelijk € 8,9893 / dag (indien de totale afstand woonplaats-tijdelijke tewerkstellingsplaats buiten standplaats-woonplaats niet meer dan 40 km is) en € 0,3308 / bijkomende km (zelfde totale afstand meer dan 40 km en niet meer dan 130 km).  De bijgevoegde tabel vermeldt een overzicht van deze mobiliteitstoelagen.

Mobiliteitstoelage 22-23
This entry was posted in .

Comments are closed.