Gepensioneerden

Bent u gepensioneerd?


Waarom lid blijven?
Omdat in de sector Gas en Elektriciteit gepensioneerden (met voordien ‘oude’ loon- en arbeidsvoorwaarden) meerdere voordelen behouden zoals actieve werknemers.

GAZELCO waakt over deze voordelen, die elk jaar tal van tussenkomsten in de bevoegde instanties met zich meebrengen, om het voortbestaan en de juiste toepassing ervan voor al zijn gepensioneerde leden te verzekeren.

Zoals:
        – Dekking “ambulante zorgen” (kosten geneesmiddelen en dokter)
        – 
Tariefvoordelen Gas en Elektriciteit
        – Sociale fondsen

De  gepensioneerde leden met voordien ‘nieuwe’ loon- en arbeidsvoorwaarden krijgen eveneens de  volle aandacht van GAZELCO en onze organisatie blijft zich onafgebroken inzetten om hen ook na hun opruststelling een betere sociale dekking te bieden.
Om deze opdrachten tot een goed einde te brengen, moet GAZELCO de gesprekspartner en vertegenwoordiger van zijn gepensioneerden blijven.
Overigens betalen de gepensioneerden van GAZELCO  “verminderde” bijdragen, die elk jaar ook recht geven op een getrouwheidspremie.
Dus blijf als gepensioneerde lidgeld betalen en GAZELCO steunen zodat onze organisatie kan blijven ijveren voor het behoud van de  verworvenheden van de gepensioneerden.

Bedankt voor het vertrouwen in onze organisatie en jullie trouw hieraan !

Comments are closed.