GEMEENSCHAPPELIJKE SYNDICALE EISENBUNDEL VOOR PC 326

Sectorale CAO voor 2019 – 2020

1. Koopkracht :
– verhoging van (het spilloon van) de sectorale barema’s, alle bedrijfsgebonden barema’s en de reële lonen met 1,1 % bruto, met maximaal mogelijke retro-activiteit
– resultaat werkgroep verplaatsingen en verhoging fietsvergoeding tot 0,24 €/km
2. Tewerkstelling en vorming :
– alle mogelijke uitbreidingen van tijdskrediet en verbetering ouderschapsverloven
– versterkende maatregelen voor behoud en verbetering van tewerkstelling in de sector
– minstens 5 dagen opleiding/jaar per werknemer
3. Sociale maatregelen :
– bijkomende dag getrouwheidsverlof (NAV)
– arbeidsduurvermindering met compenserende aanwervingen
– gezondheidszorgen : algemene verbetering en verruiming
– verhoging patronale financiering paritaire en sociale fondsen
– zondagswacht zonder prestaties : recuperatie zoals voor OAV (NAV)
– tariefvoordeel E&G na pensionering (NAV)
4. Eindeloopbaan :
– verbetering van extra-legaal pensioen (hogere patronale bijdragen, minimale rendementen afspreken)
– vervroegde uitstapmogelijkheid voor wettelijke pensionering
– verruiming anciënniteit in barema’s
5. Syndicale premie en syndicaal vormingsfonds : automatische verhoging tot fiscaal plafond van premiebedrag en verhoging fonds

This entry was posted in .

Comments are closed.