FEL GESTEGEN ENERGIEPRIJZEN VOOR IEDEREEN !

Ongetwijfeld hebt u al vernomen of ondervonden dat de energieprijzen de laatste maanden enorm zijn gestegen.  Niet enkel heeft dit invloed op de facturen van de ‘modale’ klant, maar ook van het personeel met personeelstarief voor ‘oude arbeidsvoorwaarden (<2002)’, al dan niet gepensioneerd.  Het personeel dat recht heeft op 30 % op de energiefactuur zal natuurlijk evenzeer zeer hoge prijsstijgingen ondervinden, aangezien alle facturen op de energiemarkt aanzienlijk gestegen zijn.  Om u een idee te geven van de grootteorde van deze prijsstijgingen voor het personeel met de sectoraal uniforme tariefstructuur voor ‘oude arbeidsvoorwaarden’, geven wij u hieronder een overzicht van de factoren waarmee dit gebeurd is.

Indien we februari 2020 als basis beschouwen, dan zijn respectievelijk voor elektriciteit en aardgas de volgende afgeronde wijzigingen vast te stellen :

Ter informatie, dit betekent concreet dat bijvoorbeeld de elektriciteitsprijs in april 2022 ongeveer 2,2 keer hoger is dan in februari 2020 en dat de aardgasprijs in mei 2022 ongeveer 4,23 keer hoger zal zijn dan in februari 2020 !

Bovendien moet er rekening mee gehouden worden dat een verbruik van 12 maanden niet in 12 verdeeld wordt en telkens aan een maandprijs berekend wordt. Er wordt rekening mee gehouden dat het verbruik in de winter hoger is dan in de zomer. Hiervoor bekijkt men het gemiddeld verbruik van de volledige bevolking en gaat men aan dit verbruik dan procentueel verdelen.  Dit wil zeggen dat het grootste gedeelte van het verbruik aan de duurste prijzen zal worden berekend !

Momenteel kan Gazelco hieraan niets verhelpen, aangezien dit conform de gemaakte afspraken berekend wordt en deze evolutie te wijten is aan factoren die voor iedereen een groot negatief effect hebben.  Dat neemt niet weg dat Gazelco via in de nabije toekomst geplande sectorale besprekingen zal trachten om vooral het aardgastarief voor ‘oude arbeidsvoorwaarden < 2002’ te verbeteren, maar daaraan kunnen wij op dit moment geen enkele resultaatsverbintenis koppelen.

 

Jan Van Wijngaerden

This entry was posted in .

Comments are closed.