DOSSIERS OP TAFEL VAN HET SECTORAAL OVERLEG

Het lokaal bedrijfsgebonden overleg heeft zich de afgelopen maanden voornamelijk toegespitst op de uitwerking en toepassing van preventieve en beschermende maatregelen voor de eigen collega’s én de bevolking waarmee zij regelmatig in contact kwamen, afhankelijk van de uitoefening van hun werk.  Natuurlijk gebeurt dit voortdurend in alle omstandigheden, maar het zal ook nu nog verder intensiever blijven in functie van een gezamenlijke bestrijding van een nog steeds woekerend coronavirus.  Er was bij werkgevers binnen de sector gas en elektriciteit geen bereidheid om sectorspecifieke maatregelen te overwegen, nochtans hadden de sociale partners in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk in april een Generieke Gids uitgewerkt met concrete preventiemaatregelen, die ook in deze sector gezamenlijk konden toegepast worden op basis van een overlegmodel.

Meerdere sectorale dossiers worden via overleg op afstand verder behandeld, hetgeen niet altijd zo evident is als het lijkt.  Sommige hiervan evolueren momenteel eerder gunstig, andere doen dat veel minder.

Extra-legale pensioenen :

Ingrijpende overheidsmaatregelen hebben voor betrokkenen (loon- en arbeidsvoorwaarden < 2002) zeer ernstige verliezen tot stand doen komen.  Gazelco heeft ervoor gezorgd, ook door een militante opstelling tegenover betrokken werkgevers zonder (altijd) steun te krijgen van anderen in deze strijd, dat minstens hetzelfde (en soms zelfs een beter) resultaat zal bekomen worden.  Bovendien heeft Gazelco ook voor andere collega’s (arbeidsvoorwaarden > 2002) een verbetering op dit vlak gerealiseerd.  Teksten en berekeningen worden nog steeds in overleg verder uitgewerkt.

Verplaatsingen :

Gazelco probeert op verschillende vlakken een verbetering van verplaatsingsmodaliteiten te realiseren.  Een groot aandachtspunt hierin blijft een versoepeling van terugbetaalde combinatiemogelijkheden van verschillende manieren om zich te verplaatsen (openbaar vervoer, fiets, auto, te voet, …).  Ook internationale verplaatsingen en degene die op zee plaatsvinden blijven hierin onze aandacht trekken.  Er is een sectorale bespreking aan de gang omtrent toekenningsmodaliteiten en (zelf te betalen) tarieven van een omniumverzekering in bepaalde omstandigheden.  Recent werd op vraag van Gazelco bekomen dat hiervoor, in de huidige context van verminderde verplaatsingen, het aantal gereden Km van vorig jaar in overweging zullen genomen worden.  Bovendien hebben we gevraagd om ook in deze huidige context het ‘sociaal abonnement’ steeds te blijven doorbetalen (sommigen zijn niet minstens éénmaal per maand aanwezig op hun standplaats) en om de periode van overplaatsingsvergoedingen te willen verlengen.

Recuperatie van prestaties tijdens zondagswacht :

De werkgeversfederaties hebben advies ingewonnen bij de betrokken Federale Overheidsdienst over de toelaatbaarheid van een verlenging van de verhoogde recuperatiemogelijkheid tot één maand na prestaties van overuren tijdens een zondagswacht.  Veel te laat en na herhaaldelijk aandringen van Gazelco werd door hen recent een voorstel van sectorale overeenkomst geformuleerd, die verder zal afgehandeld worden vanaf begin september.

Hospitalisatieverzekering Ethias 8.000.030 :

Een nieuwe, sectoraal overeengekomen sensibiliseringscampagne zal gelanceerd worden naar alle betrokkenen om met het gebruik van eenpersoonskamers verstandig om te gaan, aangezien dit in sommige gevallen zeer hoge kosten met zich meebrengt en dit het financieel evenwicht van deze verzekering in gevaar kan brengen.  Het gebruik ervan is een voorzien recht, maar ook Gazelco vraagt om hiermee rekening te willen houden.

Personeelstarief elektriciteit voor arbeidsvoorwaarden < 2002 :

Sedert meerdere jaren tracht Gazelco de berekeningsbasis van een evenwichtige aanrekening van eigen RSZ-bijdragen op een voordeel dat 30% korting op een referentietarief zou overstijgen te onderhandelen.  De correcte berekeningswijze werd aangereikt door Gazelco en als dusdanig erkend door de werkgeversfederaties, maar deze wordt nu toegepast op een verkeerd en niet-overeengekomen referentietarief, waardoor zeer veel betrokkenen veel meer eigen bijdragen zullen aangerekend krijgen, sommigen onder hen zelfs voor een eerste keer.  Hiermee is Gazelco, als enige betrokken partij, het absoluut niet eens !  Er is dan ook vanuit onze organisatie een tegenvoorstel geformuleerd, dat rekening zou houden met de alsmaar stijgende bijkomende kosten op elektriciteitsfacturen, helaas willen werkgevers dit met zelf bedachte argumenten niet aanvaarden.  Natuurlijk is ook Gazelco een verdediger van de sociale zekerheid, maar deze moet op een evenwichtige manier gefinancierd worden en mag niet sommigen benadelen op een onjuiste manier.
Ook voor aangerekende gastarieven voor deze betrokkenen wil Gazelco dringend sectoraal overleg, aangezien deze personeelstarieven veel te hoog zijn en aldus het tariefvoordeel verder dreigen uit te hollen, hetgeen misschien een patronale strategie zou kunnen zijn.

Naast deze belangrijke sectorale besprekingen zal Gazelco ook werken aan een verbeterd reglement in functie van de syndicale premies en andere dossiers die op een overlegtafel zullen komen.  Indien in het najaar de reeds verschoven Sociale Verkiezingen zouden plaatsvinden, zal dat natuurlijk ook alle vertegenwoordigers van onze organisatie aanbelangen en bijgevolg ook de te verdedigen belangen van al onze leden en het personeel in het algemeen.  Samen zijn we sterker, dus graag jullie blijvende steun aan onze syndicale strijd in deze regelmatig moeilijke omstandigheden !

Jan Van Wijngaerden

This entry was posted in .

Comments are closed.