ACTIES VOOR EEN POSITIEVE EVOLUTIE !

Zoals wellicht iedereen wel reeds vernomen heeft, zullen er ook na de reeds gevoerde acties tijdens de voorbije maanden nog volgen, de meest in het oog springende hiervan zullen ongetwijfeld op 31 mei en 20 juni plaatsvinden.  Op 31 mei zal de ACOD overgaan tot een algemene staking binnen de openbare diensten en zal er op 20 juni een massabetoging door de Brusselse straten trekken, georganiseerd door een gemeenschappelijk vakbondsfront. Daarna zal er opnieuw een interne evaluatie gebeuren wat nadien nog nodig zal zijn, want het vermoeden leeft nu reeds dat ook na de zomerperiode acties zullen georganiseerd moeten worden om de uiterst belangrijke actiepunten nog bijkomende impulsen te geven.  De bedoeling van al deze acties is om een positieve evolutie te bewerkstelligen voor werknemers en de ganse bevolking in een reeks van weerkerende eisen die terecht gesteld blijven worden.  Gazelco sluit zich volledig aan bij de actiekalender van de ACOD en het ABVV.  Door de (catastrofaal mislukte) liberalisering van de energiemarkt werden meerdere activiteiten in onze sector (elektriciteit en aardgas) geprivatiseerd (verkoop en productie bijvoorbeeld) en bleven andere activiteiten (distributie en transport bijvoorbeeld) in handen van publiekrechtelijke aandeelhouders.  Ook voor Gazelco zouden alle activiteiten in onze sector beter onder rechtstreekse publiekrechtelijke controle staan, dat zou immers de beste garantie zijn voor de openbare dienstverlening van ook deze nutsbedrijven.  Een nationale verankering van dergelijke zeer belangrijke voorzieningen zou een hernieuwde grotere onafhankelijkheid van internationale marktwerkingen kunnen tot stand brengen én een eigen budgetvriendelijkere prijsbepaling kunnen realiseren los van de huidige Europese energiebeursmechanismen.  Wie kan beweren dat de huidige werking van de energiesector gunstig is voor de eindgebruikers ?  En dit alles geldt voor alle openbare diensten : geen liberaliseringen of privatiseringen, maar wel een grote versterking van hun drijvende kracht in onze samenleving in functie van het welzijn en de vooruitgang van alle burgers.

 

Een fundamentele verbetering van de koopkracht (geen beperkende loonmarges, handen af van indexmechanismen, blokkering van exploderende prijzen van essentiële voorzieningen en producten, …), vrijwaring en verbetering van de tewerkstelling (geen ongeremde onderaanneming waarbij sociale dumping aanwezig kan zijn en de veiligheid van alle betrokkenen in het gevaar komt, voldoende kwaliteitsvolle jobs om onze opdrachten naar behoren te kunnen uitvoeren, …), versterking van grote investeringen in de fundamentele infrastructuur (zoals ook in het federaal regeerakkoord terug te vinden is), een waardige en werkbare (einde)loopbaan met daaraan gekoppeld waardevolle pensioenen, een absoluut respect voor syndicale statuten en vrijheden (enkel zo kunnen syndicaal afgevaardigden zich volledig inzetten voor het doen respecteren van alle rechten en trachten een sociale vooruitgang te realiseren).  Dit zullen ook voor Gazelco geen lege slogans blijven maar moeten, via overleg voor zover dit kan maar via acties wanneer grenzen van het overleg bereikt zijn, opdrachten blijven voor al onze afgevaardigden die daarin gesteund worden door de leden.

 

Vandaar een vurige oproep tot deelname aan de komende acties op 31 mei en 20 juni !

Jan Van Wijngaerden

This entry was posted in .

Comments are closed.