ACTIE MET RESULTAAT BIJ BNO – GROTERE WERKZEKERHEID VOOR PERSONEEL NA KERNUITSTAP

ACTIE MET RESULTAAT BIJ BNO

Van 26 januari tot 1 februari werden bij Brussels Network Operations (BNO), de exploitatiemaatschappij van de Brusselse distributienetbeheerder Sibelga, forse acties georganiseerd in gemeenschappelijk vakbondsfront. Reeds meerdere jaren ging de directie niet in op een aantal pertinente eisen van de werknemers, als positief resultaat van deze acties werd het volgende bekomen.

Er is een princiepsakkoord om vanaf 1.10.2022 de barema’s voor de gebaremiseerde werknemers met arbeidsvoorwaarden vanaf 2002 (zogenaamde ‘Nieuwe Arbeidsvoorwaarden’ of afgekort NAV) te aligneren met deze van toepassing bij ORES, de Waalse distributienetbeheerder.
Er is een princiepsakkoord om vanaf 1.1.2023 de bepalingen, inzake compensatie van niet-gepresteerde overuren tijdens wacht en permanentie op zondagen en wettelijke feestdagen, te aligneren met deze van toepassing bij ORES.  Bovendien wordt in februari een werkgroep opgestart om een reorganisatie van de wachtdiensten te bespreken.
De actuele patronale werkwijze inzake telewerk wordt omgezet in een bedrijfsgebonden Collectieve Arbeidsovereenkomst, die meer rechtszekerheid moet bieden in deze materie.
Nogmaals werd duidelijk dat een doorgedreven actie door en voor de werknemers kan zorgen voor sociale vooruitgang vanaf het moment dat de grenzen van het sociaal overleg bereikt zijn.

 

GROTERE WERKZEKERHEID VOOR PERSONEEL NA KERNUITSTAP

Met een nieuwe verklaring van Electrabel NV (ondertekend door de CEO en het Hoofd van Human Resources Nucleair), die na intens overleg tot stand kwam, werd een belangrijke werkzekerheid bekomen voor alle huidige werknemers van NUC Electrabel (afgerond 2000), voor een gedeelte binnen de context van het nucleaire zelf (ook na 2027) en voor allen in voorkomend geval ook binnen Electrabel NV (dus veel ruimer dan enkel het nucleaire), een andere onderneming van de Groep Engie binnen het bevoegdheidsveld van het PC326 (op dit ogenblik Laborelec) of elders in de sector van het PC326 (mits overleg met andere bedrijven, conform onze sectorregels).

Dit is een zeer belangrijk kader waarbinnen verder overleg kan plaatsvinden om oplossingen voor iedereen die het wenst van NUC Electrabel te vinden op een lange termijn.  Uiteraard wordt best een oplossing gevonden voor alle betrokkenen (dus ook voor het betrokken personeel van onderaannemers), waaraan ook Gazelco verder zal meewerken.  De Wet van 2003 over de Kernuitstap bepaalt immers dat bij elke sluiting van een kerncentrale een sociaal begeleidingsplan moet opgemaakt worden voor de betrokken werknemers, in overleg met de sociale partners.

Het is evident dat dit versterkt patronaal engagement de komende maanden en jaren geconcretiseerd zal moeten worden in effectieve oplossingen voor alle betrokkenen van NUC Electrabel die dit wensen. Gazelco heeft al een paar voorstellen gedaan die hiertoe zeker zouden kunnen bijdragen en zal er scherp op toezien dat dit ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt.  Een belangrijke bijdrage op een verdere veilige uitbating én ontmanteling is zeker een serenere context rond sectorale rechten, zoals deze zeer belangrijke inzake werkzekerheid waarbij voor alle betrokkenen van Electrabel een kwalitatieve job zal aangeboden worden.

This entry was posted in .

Comments are closed.