AAN ALLE WERKNEMERS IN DIENSTEN VAN OPENBAAR NUT: DANKUWEL! 

In de huidige zeer moeilijke context waarbinnen ook alle werknemers in diensten van openbaar nut moeten werken, wordt opnieuw duidelijk hoe onmisbaar deze wel zijn.  Te veel wordt onterecht  verondersteld dat alles vanzelf gaat en dat onze normale wereld waarin we leven vanzelfsprekend is.  Tot wanneer voor iedereen duidelijk wordt dat zoiets helemaal niet zo evident is als het soms lijkt te zijn.  Wanneer een ganse maatschappij onder vuur komt te liggen van een onzichtbare en vernietigende natuurkracht, wordt het transparanter hoezeer mensen zich dagdagelijks inzetten voor het welzijn, de zorg, de veiligheid, het onderwijs, het openbaar vervoer, de telecom- en postdiensten, alle overheidsdiensten en -besturen, de culturele ontwikkeling én de energievoorzieningen van en voor een ganse bevolking.  Veel activiteiten, die ook uitgevoerd worden door leden van de ACOD, worden nu ook door een liberale minderheidsregering erkend als zijnde toch wel degelijk opdrachten van essentiële sectoren.  Hopelijk wordt dit opnieuw herwonnen collectief besef later omgezet in een vernieuwd investeringsbeleid dat veel meer inzet op een sterke sociale zekerheid en een veel sterkere verankerde greep van overheidswege op deze essentiële sectoren, de erkenning ervan zou nu een feit moeten zijn voor iedereen met goede bedoelingen voor alle mensen.

 

Gazelco is rechtstreeks mee getuige van de niet aflatende inzet van alle betrokken werknemers in de energiesector.  Er wordt massaal thuis gewerkt door diegenen die dit kunnen, anderen werken verder in hun productiecentrales of aan distributie- of transportnetten in een zo veilig mogelijke context (hetgeen niet altijd even evident is), allen doen dit in functie van een bevoorradingszekerheid voor alle consumenten.  Gazelco adviseert ook nu concreet directies over preventieve en beschermende maatregelen in functie van alle personeelsleden.  En natuurlijk kijken ook nu alle afgevaardigden van Gazelco scherp toe op het nodige respect voor alle loon- en arbeidsvoorwaarden alsook alle tewerkstellingsmogelijkheden.

 

SAMEN STERK TEGEN ELK ONHEIL DAT ONZE SOLIDAIRE MAATSCHAPPIJ BEDREIGT!

Jan Van Wijngaerden

 

Getuigenis van een werknemer van Fluvius:

“Ook bij Fluvius blijven we doorgaan.  Net zoals in enkele andere cruciale sectoren, blijft de sector gas en elektriciteit doorgaan.  De hoogst noodzakelijke interventies behandelen wij, net zoals steeds, met de grootste zorg en prioriteit.  Enkel dienen we nu nog met een extra gevaar rekening te houden, Covid-19.  Gewapend met extra persoonlijke beschermingsmiddelen vatten wij onze noodzakelijke werken aan, maar steeds met een bang hart.”

 

Getuigenis van een klant van Fluvius in Oostende, die tevens personeelslid is van Electrabel:

“Als personeelslid van Engie M&S (Electrabel) werk ik, zoals al mijn collega’s, thuis sinds 16 maart.  Ook in mijn vrije tijd blijf ik in mijn kot!  Niet altijd even gemakkelijk, maar rampzalig is anders: de verwarming staat op, TV, internet, Netflix, boekje lezen met het licht aan als het donker wordt.  Maar niet op 19 maart, het licht ging opeens uit.  Alle zekeringen gecontroleerd, bij de buren geïnformeerd: gemeenschappelijk defect.  Dus hebben we Fluvius gebeld.  Corona of niet, een uurtje later kwam de interventieploeg ter plaatse om uit te zoeken waar het defect zich bevond.  Ze hebben uren onvermoeid doorgewerkt om ons terug van elektriciteit te voorzien.  Als je zonder elektriciteit valt besef je pas hoe essentieel het werk is dat in onze sector wordt verricht.  Dankzij alle werknemers blijft de bevolking van elektriciteit en gas voorzien.  Bedankt collega’s!

PS : grote hilariteit bij de mannen van Fluvius toen ik ze een kop koffie aanbood: dat zal niet gaan hé, je hebt geen elektriciteit!”

This entry was posted in .

Comments are closed.